Tin Tức

Game Naurto Tốc Chiến là game vận hành theo phiên bản quốc tế với đầy đủ tính năng vượt trội ở bản lậu gần đây với tỷ lệ nạp siêu nhiều

 

1. Thức tỉnh thiên phú và kỹ năng 

 

Với phiên bản naruto tốc chiến không có tướng nào mạnh, chỉ có tướng chưa thức tỉnh thiên phú và kỹ năng. Hồi sinh tướng tửu quán với tính năng phiên bản quốc tế Thức tỉnh kỹ năng và thiên phú.

 

 

 Xem chi tiết tại đây :  Thức tỉnh thiên phú và kỹ năng

 

2.PVE Dị Giới 

 

 Khi chiến đấu với Tướng Dị Giới sẽ được điểm, có thể dùng điểm để đổi tướng Dị Giới

Tướng dị giới có thể thức tỉnh kỹ năng và thiên phú ( Mạnh tương đương tướng mới nếu thức tỉnh )

Kiếm được nguyên liệu up Cầu Đạo Ngọc ( Chức năng mới )

 

 

 Xem chi tiết tại đây :  PVP Dị giới

 

3. Kết Hôn 

 

 Tăng lực chiến của nhân vật

 Được chăm hoa mỗi ngày với người mình yêu ( Với chức năng Gia Viên

Được Vinh danh với mọi người nếu gia đình mình hạnh phúc .

. Kết hôn không phân biệt giới tính ( Bình đẳng )

 

 

 Xem chi tiết tại đây :  Kết hôn

 

4. Cầu Đạo Ngọc

 

 Khi nâng Cầu Đạo Ngọc Huyễn Lực, Trí Tuệ Nhanh nhẹn mà còn Tăng Miễn Khống Chế lên tới 80%

 

 

 Xem chi tiết tại đây :  Cầu Đạo Ngọc

5. Đồ Giám

 Ngoài việc sưu tập để tăng lực chiến mà còn dùng nguyên liệu để nâng cấp để tăng lực chiến

 Xem chi tiết tại đây :  Đồ giám

 

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code