Tin Tức

Dị giới xâm nhập

DỊ GIỚI XÂM NHẬP

Giao Diện Chức Năng:

 

– Vào phần Cập Nhật sau đó sẽ thấy chức năng Dị Giới Xâm Nhập 

Cách Thức Tham Gia:

– Yêu cầu nhân vật đạt cấp 1CS trở lên.

– Khiêu chiến ải thành công ngẫu nhiên nhận Mảnh Dị Giới và Đạo Cầu.

– Mỗi ngày reset ải vào cuối ngày, có thể càn quét các ải đã vượt qua.

– Mảnh Dị Giới có thể đổi Nhẫn Giả Dị Giới, Kích Hoạt Ràng Buộc Ninja.

Có tất cả 10 khu Phó Bản Dị Giới mỗi khu sẽ chiêu mộ các Nhẫn Giả Dị Giới khác nhau.

1. Phòng Thí Nghiệm 

– Có tất cả 5 ải, sau khi thu thập 15000 Mảnh Dị Giới Có Thể chiêu mộ Nhẫn Giả Dị Jugo.

Thiên phú:

Tăng đáng kể lực tay và thể lực theo tỷ lệ phần trăm, có 70% tốc độ, 60% tỷ lệ viện trợ,  50% tỷ lệ sát thương và 55%tỷ lệ miễn thương . Khi ninja có mặt, tăng tốc độ của tất cả các phe ta lên 87%, 20% tấn công và 20% tỷ lệ miễn thương . Mỗi 10% HP bị mất, tăng 10% Tỷ lệ sát thương và tỷ lệ miễn thương. Miễn dịch với mù,tê liệt và trục xuất.

Kĩ năng:

Tấn công tất cả phe địch với hệ số 300%. 80% cơ hội để khiến kẻ địch vào choáng trong 2 vòng. Tăng 70% tỷ lệ cứu viện phe ta, xóa tất cả các trạng thái xấu cho tất cả các phe ta. Giảm 30% tỷ lệ miễn thương của riêng mình trong 2 vòng, giảm 20% tấn công phe địch trong 2 vòng. Tăng tốc độ hàng sau thêm 10% cho 1 lượt. Phục hồi 50 nộ khí cho chính mình và 30 nộ khí cho tất cả các phe ta.

2. Núi Dưa Hấu

– Có tất cả 5 ải, sau khi thu thập 18000 Mảnh Dị Giới Có Thể chiêu mộ Nhẫn Giả Dị Kawai.

Thiên phú:

Tăng tốc độ và lực tay theo tỷ lệ phần trăm, tự nhiên có 78% tốc độ, 50% tỷ lệ sát thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm 44% tốc độ của phe địch và 30% tấn công, và tăng 30% HP cho tất cả các phe ta. Cứ sau 10% giảm HP, sẽ tăng 6% tỷ lệ miễn thương. Miễn dịch với sợ hãi, Hóa đá và Choáng.

Kĩ năng:

Tấn công tất cả phe địch với hệ số 320%, 80% cơ hội câm lặng trong 2 lươt, áp dụng bạo liệt (DOT) với toàn quân địch hệ số 120% cho 2 lươt, tăng 40%tấn công hàng sau phe ta, giảm 30% Phòng thủ cho kẻ địch trong 2 lươt. Khôi phục nộ khí của riêng mình bằng 68 và 50 nộ khí cho tất cả các phe ta.

3. Khu Trị Liệu

– Có tất cả 5 ải, sau khi thu thập 21000 Mảnh Dị Giới Có Thể chiêu mộ Nhẫn Giả Dị Mifune.

Thiên phú:

Tăng Tinh thần và Tốc độ theo tỷ lệ phần trăm, tự nhiên có 80% Tốc độ, 50% Tỷ lệ sát thương và 50% Tỷ lệ miễn thương. Khi ninja có mặt trong trận chiến, tăng 92% Tốc độ và HP 30% hàng sau phe ta, giảm tất cả phe địch Tỷ lệ miễn thương 40%. Cứ mất 10% HP, thêm 5% Tấn công. Sinh ra với tỷ lệ hợp kích 50%. Tự nhiên miễn nhiễm với câm lặng và Hỗn loạn.

Kĩ năng:

Tấn công tất cả kẻ địch với hệ số 320%, 65% cơ hội gây choáng trong 2 lươt, giảm 30% cho kẻ địch Phòng thủ trong 2 lươt và áp dụng chảy máu với hệ số 100% trong 2 lươt, xóa tất cả các phe ta Debuffs và giảm xác suất bị khống chế hàng sau phe ta 30%. Hồi 30 nộ khí cho tất cả các phe ta và 100 nộ khí cho chính mình.

4. Võ Sĩ Chi Quốc

– Có tất cả 5 ải, sau khi thu thập 24000 Mảnh Dị Giới Có Thể chiêu mộ Nhẫn Giả Dị Tam Chu.

Thiên phú:

Tăng lực tay và tốc độ theo tỷ lệ phần trăm, tự nhiên có 80% Tốc độ, 52% Tỷ lệ sát thương và 50% Tỷ lệ miễn thương. Khi ninja lên trận, giảm 48% Tốc độ của phe địch, bỏ qua 40% Phòng thủ của phe địch, tăng 20% sát thương cho đồng đội. Cứ 10% HP bị mất, tăng 5% Tỷ lệ sát thương. Khi bị tấn công, tăng Tốc độ thêm 30% cho 1 lươt và 80% cơ hội để phục hồi 50 nộ khí. Tự nhiên miễn dịch với mù,câm lặng và nguyệt độc.

Kĩ năng:

Tấn công tất cả phe địch với hệ số 320%, 70% cơ hội để áp dụng trạng thái khống chế trong 2 lươt (sợ hãi hoặc trục xuất và hổn loạn hoặc tê liệt), giảm 30% tấn công và sát thương phe địch . Tăng 30% phòng thủ cho hàng sau trong 2 lươt và tăng ngẫu nhiên tỷ lệ miễn thương của 2 ninja phe ta 30%. Khôi phục 50 nộ khí cho bản thân và 30 cho phe ta.

5. Vu Ẩn Thôn

– Có tất cả 5 ải, sau khi thu thập 27000 Mảnh Dị Giới Có Thể chiêu mộ Nhẫn Giả Dị Terumi mei.

Thiên phú:

Tăng lượng lớn theo phần trăn tốc độ và tinh thần, tự nhiên có 82% Tốc độ, 50% Tỷ lệ sát thương và 50% Tỷ lệ miễn thương. Khi ninja có mặt, tăng 96% tốc độ cho tất cả phe ta, giảm 25% phòng thủ hàng sau và hàng đầu phe địch, 40% tỷ lệ viện trợ tòan quân địch. Tấn công bỏ qua 20% phòng thủ. Khi chết, tăng tất cả các phe ta Tốc độ lên 45% và 25% Tấn công. Tự nhiên miễn dịch với choáng và nguyền rũa.

Kĩ năng:

Tấn công tất cả phe địch với hệ số 300%, 60% cơ hội để áp dụng mù và 60% khác để áp dụng tê liệt trong 2 lươt. Sau khi giải phóng kỹ năng, tất cả các phe ta sẽ nhận khiên cuồng nộ(để họ gây thêm 30% sát thương cho phe địch) trong 2 lươt, và tất cả phe địch cấm trị liệu (không thể bị xóa) trong 2 lươt. Hồi 50 nộ khí cho bản thân và 30 cho tất cả các phe ta.

6. Vân Ẩn Thôn

– Có tất cả 5 ải, sau khi thu thập 30000 Mảnh Dị Giới Có Thể chiêu mộ Nhẫn Giả Dị Kaminari kage.

Thiên phú:

Tăng lực tay và HP theo tỷ lệ phần trăm, tự nhiên có 80% Tốc độ, 55% Tỷ lệ sát thương và 60% Tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này có mặt, tăng 96% tốc độ cho tất cả các phe ta, và 30% tỷ lệ miễn thương của hàng giữa và hàng đầu và tất cả các phe ta HP tăng 30%, giảm 20% tấn công cho kẻ địch hàng sau. Bỏ qua phòng thủ. Sau khi bị tấn công, 60% cơ hội để xóa mọi debuff. Tự nhiên miễn dịch với đóng băng và mù.

Kĩ năng:

Tấn công tất cả phe địch với hệ số 400%, 70% cơ hội để áp dụng sợ hãi và 70% cơ hội khác để áp dụng Châm cứu. Tăng 30%tỷ lệ miễn thương phe ta hàng sau 30% và hợp kích 50%, giảm 20%tỷ lệ sát thương kẻ địch hàng sau và hàng đầu,ngẫu nhiên 1 ninja phe ta miễn dịch khống chế 2 lươt. Phục hồi 50 nộ khí cho bản thân.

7. Đền Nampo

– Có tất cả 5 ải, sau khi thu thập 35000 Mảnh Dị Giới Có Thể chiêu mộ Nhẫn Giả Dị Sasuke.

Thiên phú:

Tăng tốc độ và lực tay theo tỷ lệ phần trăm, tự nhiên có 82% tốc độ, 55% tỷ lệ sát thương và 55% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja có mặt, giảm 50% tốc độ tất cả phe địch. Bỏ qua 20% Tấn công của phe địch và 40% Tỷ lệ CC, tăng 40% HP cho hàng sau phe ta. Sau khi bị tấn công, 40% cơ hội vào né nhanh trong 1 lươt. Tự nhiên miễn dịch với mù và giam cầm .

Kĩ năng:

Tấn công tất cả phe địch với hệ số 330%, 80% cơ hội áp dụng mù trong 2 lươt và phục hồi 120% HP cho tất cả phe ta, tăng 25% tấn công cho tất cả phe ta trong 2 lươt và giảm 20% tỷ lệ sát thương của phe địch và giảm thêm 20% tỷ lệ viện trợ 30% cho 2 lươt, xóa mọi buff của phe địch. Phục hồi 100 nộ khí cho bản thân và 30 cho tất cả các phe ta.

8. Cầu Shen Wu

– Có tất cả 5 ải, sau khi thu thập 40000 Mảnh Dị Giới Có Thể chiêu mộ Nhẫn Giả Dị Obito.

Thiên phú:

Tăng Tinh thần và Tốc độ theo tỷ lệ phần trăm, tự nhiên có 84% Tốc độ, 57% Tỷ lệ sát thương và 52% Tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này có mặt, tăng 100% tốc độ cho tất cả các phe ta  và tấn công hàng sau thêm 20%, giảm 30%tỷ lệ miễn thương cho phe địch. Sau khi bị tấn công, phản thương với hệ số 120%. Tự nhiên miễn dịch với đóng băng và tử lươt chủng.

Kĩ năng:

Tấn công tất cả phe địch với hệ số 330%, 60% cơ hội cho phe địch bị đóng băng và 60% cơ hội khác để áp dụng hổn loạn trong 2 lươt, và 3 đơn vị kẻ địch ngẫu nhiên sẽ nhập vào đau đớn(không thể tăng buff) trong 2 lươt. Tăng 30% sát thương cho tất cả đồng đội trong 2 lươt và giảm 50% hợp kích kẻ địch trong 2 lươt. Tăng nộ khí bản thân 50 điểm và 30 nộ khí cho tất cả các phe ta.

9. Núi MiaoMu

– Có tất cả 5 ải, sau khi thu thập 40000 Mảnh Dị Giới Có Thể chiêu mộ Nhẫn Giả Dị Hayato.

Thiên phú:

Tăng tốc độ và lực tay theo tỷ lệ phần trăm, tự nhiên có 85% tốc độ, 58% tỷ lệ sát thương và 53% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này có mặt, giảm 50% tốc độ tất cả kẻ địch, tăng 40% HP của hàng đầu và hàng giữa , 30% Tỷ lệ sát thương của phe ta hàng sau. Bỏ qua 40% tỷ lệ CC. Khi chết, thêm tử lươt chủng vào một phe địch ngẫu nhiên và có 60% cơ hội để thêm tử lươt chủng vào một phe địch khác. Tự nhiên miễn dịch với giảm nộ và tử vong chủng.

Kĩ năng:

Tấn công tất cả phe địch với hệ số 330%, 80% cơ hội để áp dụng điểm huyệt trong 2 lươt, giảm 50 điểm nộ khí hàng sau của kẻ địch, tăng 30% miễn thương cho tất cả các phe ta trong 2 lươt và thêm siêu né vào 1 phe ta ngẫu nhiên trong 1 lươt, giảm 20% phe địch Tấn công và 40% hợp kích trong 2 lươt. Khôi phục 50 nộ khí cho bản thân và 30 cho tất cả các phe ta.

10. Thung Lũng ZhongMo

– Có tất cả 5 ải, sau khi thu thập 50000 Mảnh Dị Giới Có Thể chiêu mộ Nhẫn Giả Dị Madara.

Thiên phú:

Tăng tốc độ và tinh thần, tự nhiên có 86% Tốc độ, 60% Tỷ lệ sát thương và 55% Tỷ lệ miễn thương. Khi ninja có mặt, tăng 100% tốc độ cho tất cả phe ta và hàng sau tấn công thêm 20%, tăng 20% phòng thủ cho phe ta, giảm 30% tỷ lệ miễn thương phe địch. Sau khi bị tấn công, tăng 40% Tốc độ cho 1 lươt. Bỏ qua phòng thủ của phe địch. Tự nhiên miễn dịch với đóng băng và tử lươt chủng

Kĩ năng:

Tấn công tất cả phe địch với hệ số 300%, 80% cơ hội để áp dụng đóng băng trong 2 lươt và 70% cơ hội khác để tự đi vào trạng thái miễn dịch khống chế trong 1 lươt. Tăng tất cả các phe ta tấn công thêm 30%, Tỷ lệ miễn thương 30% trong 2 lươt và giảm 50% tỷ lệ viện trợ của phe địch trong 2 lươt. Hồi bản thân 50 nộ khí và 30 nộ khí cho tất cả các phe ta.

RÀNG BUỘC NINJA

– Tuy rằng các Nhẫn Giả này ngoại hình có phần hơi xấu xí nhưng khi bạn thu thập đủ tất cả các Nhẫn Giả sẽ nhận được các thuộc tính cực cao khi kích hoạt Ràng Buộc NinJa.

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code