Tin Tức

1. Lên cấp nhanh 

Khi vào game bạn cày lên cấp 20, sau đó vào quà đẳng cấp bạn nhận Thuốc quân lương, sau đó sẽ nâng lên cấp 100 mấy, sau đó nạp quà lần đầu sẽ nhận Thuốc quân lương thần phẩm để nâng lên Cấp 107.

Tiếp theo bạn sẽ nhận quà đăng nhập ngày 2,3,4,5,6 nhận Thuốc quân lương để lên cấp 120 .

2. Tặng danh hiệu độc quyền 

3. Tặng Ba tướng SSS 

 Naruto&Hitana

Sasuke&Itachi

Hokage 7

4. Tặng nguyên liệu thức tỉnh

 Đây là vật phẩm cực kỳ quý giá để thức tỉnh tướng

Ngoài ra còn tặng rất nhiều lễ kim, trang bị, thông linh thú .... 

 Naruto tốc chiến đang chờ mọi người khám phá . 

 

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code