GIFTCODE
Code Tướng Shisui & Itachi
Code 999 Tiềm Năng
CODE 200 Quân Lương Thần Phẩm
Code Hỗ trợ lên Cấp Ngày 26/04
Code Tướng Swimsuit Tsunade
Code 500 Tiềm năng hoàn (1/6)
Up cấp 20 ăn hết đan lên CS1
Code 999 Lực Hoạt Động
Code 999 Lực Hoạt Động 2
Code Tết Tobirama
Code Mùng 1
Code Mùng 2
Code Live Stream
Code Live Stream 2
Code FC 03
Code 30/04
Code Fan Cứng T4
Code Hitana Công chúa
Trung Thu Vui Vẻ 69
Code FC10
Code 20/10/2021
Code FC12
 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code
Gift code