GIFTCODE
Code 999 Tiềm Năng
CODE 200 Quân Lương Thần Phẩm
Code Hỗ trợ lên Cấp Ngày 26/04
Code Tướng Swimsuit Tsunade
Code 500 Tiềm năng hoàn (1/6)
Up cấp 20 ăn hết đan lên CS1
Code Tết Tobirama
Code FC
Code 30/04
Code Fan Cứng T4
Code Hitana Công chúa
Code FC12
Trung Thu 2022
Code bù sever 1
Code bù sever 2
Code bù sever 3
Code 20/10
Halloween 2022
Sky Wing Dragon
Code bảo trì
Code bảo trì 10.12 quà 1
Code bảo trì 10.12 quà 2
Code Naruto
Code Sasuke
Code Vip T12
Code Vip 9 T12
Code Tết Tây 2023
Code Tết Ta
Code Tết Mùng 6
 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code