GIFTCODE
TEASER CODE HOÀNG KIM
TEASER CODE BẠCH KIM
TEASER CODE THIÊN KIM
TEASER CODE QQ KIM
CODE LOAN TIN RA MẮT
CHIA SẼ TRAILER
CODE VÒNG XOAY NHÂN PHẨM
CODE ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN
CODE OPENBETA
Code Tướng Shisui & Itachi
Code 999 Tiềm Năng
CODE 200 Quân Lương Thần Phẩm
Code Hỗ trợ lên Cấp Ngày 26/04
500 Tiềm năng hoàn
Code Tướng Swimsuit Tsunade
Code 500 Tiềm năng hoàn (1/6)
Up cấp 20 ăn hết đan lên CS1
Code 999 Lực Hoạt Động
Code 999 Lực Hoạt Động 2
Thích thì tặng
Code Tết Tobirama
Code FC
Vote Hoàng - Minh
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code
Gift code