Tin Tức

Lich trình mở Server 

 

Server Tốc Chiến 73, Ngày ra mắt 10:00 02/07/2020

Server Tốc Chiến 74, Ngày ra mắt 10:00 03/07/2020

Server Tốc Chiến 75, Ngày ra mắt 10:00 04/07/2020

Server Tốc Chiến 76, Ngày ra mắt 10:00 05/07/2020

 Sau đây là những sự kiện và tính năng tiêu biểu để mọi người chơi game 


Hướng Dẫn Nạp Thẻ

Cách nhập Giftcode vào game

Lễ Bao 7 Ngày Đăng Nhập

Chuỗi Sự Kiện Mừng Khai Mở Máy Chủ Mới

Tính Năng Mới Của Game

Full Tặng Full Gifcode

Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code
Gift code