Tin Tức

Các Nhẫn Giả lúc đăng nhập vào game sẽ nhận phần quà đăng nhập theo ngày

Ngày 1: Tặng Lễ Bao Thể Lực Tăng Cấp Nhanh

Chi tiết phần quà Lực Hoạt Động*500, Băng Văn Vũ*1, Giấy Chiêu Mộ Cao Cấp*400, Cuộn Kinh Nghiệm Cực Phẩm*200

Ngày 2: Tặng Tướng Sasuke và Itachi

Chi tiết phần quà Lực Hoạt Động *200, Lễ Kim*999, Sasuke vs Itachi, Thuốc Quân Lương Thấp*30

ItachiandSasuke

 

Ngày 3: Nhận Lễ Bao Hồn

Chi tiết phần quà Lực Hoạt Động*300, Lễ Kim*999, Nhẫn Hồn Kim*1000 , Thuốc Quân Lương Trung*30

Ngày 4: Nhận Lễ Bao Danh Vọng

Chi tiết phần quà Lực Hoạt Động*400, Lễ Kim*999, Điểm Danh Vọng*10000, Thuốc Quân Lương Cao*30

Ngày 5: Nhận Pet Hinata

Chi tiết phần quà Lực Hoạt Động*500, Lễ Kim*999, pet Hinata, Thuốc Quân Lương Cực Phẩm*30

Ngày 6: Pháp Khí Bậc 8

Chi tiết phần quà Lực Hoạt Động*600, Lễ Kim*999, Bảo Hạp Pháp Bậc 8*1, Thuốc Quân Lương Cực Phẩm*30

+ Ngày 7: Nhận Ngay Hokage Naruto

Chi tiết phần quà Lực Hoạt Động *700, Hokage Naruto

 

7th Hokage S.Atk

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code
Gift code