GIFTCODE
Code 999 Tiềm Năng
CODE 200 Quân Lương Thần Phẩm
Code Hỗ trợ lên Cấp Ngày 26/04
Code Tướng Swimsuit Tsunade
Code 500 Tiềm năng hoàn (1/6)
Up cấp 20 ăn hết đan lên CS1
Code Tết Tobirama
Code FC 03
Code Fan Cứng T4
Code Hitana Công chúa
Code FC12
Code Tết ÂM Lịch
Code 1 30/04 -01/05
Code 2 30/04 -01/05
Code 3 30/04 -01/05
FC Tháng 4
Quà 1/6
 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code
Gift code