Tin Tức

Chào mừng các Nhẫn Giả đã quay trở lại

Sau đây hãy cùng xem sự kiện ưu đãi đặc biệt từ ngày 2 – 16.12

**************

 

+ Sự kiện nạp tích lũy nhận điểm đổi quà

Thể thức tham gia : 

. Bắt đầu từ ngày 2.12 – 16.12

1. Khi nạp tích lũy vào game 250k sẽ được tặng 500.000 điểm đổi shop

2. Khi nạp tích lũy vào game 500k sẽ được tặng 500.000 điểm đổi shop

3. Khi nạp tích lũy vào game 1.500k sẽ được tặng 1.000.000 điểm đổi shop

4. Khi nạp tích lũy vào game 3.000k sẽ được tặng 1.000.000 điểm đổi shop

5. Khi nạp tích lũy vào game 6.000k sẽ được tặng 3.000.000 điểm đổi shop

6. Khi nạp tích lũy vào game 12.000k sẽ được tặng 6.000.000 điểm đổi shop

 

. Các mốc nạp tính theo thể thức tích lũy

. Các thắc mắc liên hệ page để giải đáp

 

+ Sự kiện nạp thẻ tích lũy nhận quà đặc biệt :

 Thể thức tham gia : 

+ Bắt đầu từ ngày 2.12 – 16.12

+ Nạp thẻ trực tiếp & đổi xu sẽ được tính vào sự kiện này

+ Sự kiện nạp tích lũy , sau khi đạt hãy ib về page cung cấp thông tin nhận thưởng

 

Phần quà của sự kiện : 

Mốc 500.000 tích lũy

+ Ngọc Vương Giả Cấp 13 x6

+ Phù tăng cấp huy chương x200

+ Phù tẩy luyện huy chương x50

+ Đá thăng cấp thiên phú x200

+ Đá tẩy luyện thiên phú x50

+ Phiếu chiêu mộ thường x200

+ Huyết Kế : S – Từ Lực x40 ( 12.000 exp )

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x2.000

+ Lễ bao hoàn mỹ x5.000

+ Áo nghĩa x500.000

 

Mốc 1.000.000 tích lũy

+ Ngọc Vương Giả Cấp 13 x6

+ Phù tăng cấp huy chương x200

+ Phù tẩy luyện huy chương x50

+ Đá thăng cấp thiên phú x200

+ Đá tẩy luyện thiên phú x50

+ Phiếu chiêu mộ thường x200

+ Huyết Kế : S – Từ Lực x40 ( 12.000 exp )

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x2.000

+ Lễ bao hoàn mỹ x5.000

+ Áo nghĩa x1.000.000

 

Mốc 3.000.000 tích lũy

+ Ngọc Vương Giả Cấp 14 x6

+ Phù tăng cấp huy chương x500

+ Phù tẩy luyện huy chương x100

+ Đá thăng cấp thiên phú x500

+ Đá tẩy luyện thiên phú x100

+ Phiếu chiêu mộ thường x500

+ Huyết Kế : S – Từ Lực x100 ( 12.000 exp )

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x3.000

+ Lễ bao hoàn mỹ x10.000

+ Áo nghĩa x3.000.000

 

Mốc 6.000.000 tích lũy

+ Ngọc Vương Giả Cấp 14 x6

+ Phù tăng cấp huy chương x1.000

+ Phù tẩy luyện huy chương x200

+ Đá thăng cấp thiên phú x1.000

+ Đá tẩy luyện thiên phú x200

+ Phiếu chiêu mộ thường x1.000

+ Huyết Kế : S – Từ Lực x200 ( 12.000 exp )

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x5.000

+ Lễ bao hoàn mỹ x20.000

+ Áo nghĩa x6.000.000

 

Mốc 12.000.000 tích lũy

+ Ngọc Vương Giả Cấp 15 x12

+ Phù tăng cấp huy chương x2.000

+ Phù tẩy luyện huy chương x500

+ Đá thăng cấp thiên phú x2.000

+ Đá tẩy luyện thiên phú x500

+ Phiếu chiêu mộ thường x2.000

+ Huyết Kế : S – Từ Lực x500 ( 12.000 exp )

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x5.000

+ Lễ bao hoàn mỹ x20.000

+ Áo nghĩa x12.000.000

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code