Tin Tức

 

Hoạt động Tết Nhẫn Giả: 

 

 

- Nội dung chi tiết:

1. Trong thời gian sự kiện nhận miễn phí 5 chìa khóa

2. 1 Chìa khóa có thể đổi 2 lần mua trong shop trang bị , 3 lần mua trong shop trang  sức , 1 lần các shop khác

3. Tích nạp nhận thêm chìa khóa ( tối đa 50 chìa )

+ 10.000 Vàng = 5 chìa khóa

+ 20.000 Vàng = 7 chìa khóa

+ 50.000 Vàng = 10 chìa khóa

+ 100.000 Vàng = 20 chìa khóa

+ 150.000 Vàng = 30 chìa khóa

+ 200.000 Vàng = 40 chìa khóa

+ 250.000 Vàng = 50 chìa khóa

 

 

Hoạt động 1: 

 

- Nội dung chi tiết:

1. Mỗi con Mèo chỉ kích hoạt được 1 lần.

2. Nạp thẻ 1 lấn 100.000 Vàng có thể kích hoạt 3 con.

3. Mèo chiêu tài mỗi ngày tặng 1 lần Vàng và đạo cụ.

4. Mèo đã kích hoạt vẫn tồn tại cho đến khi nhận xong (Bảo đảm nhận được tất cả)

Lưu Ý: nạp 1 lần 100.000 vàng mới nhận cả 3 con mèo

 

Hoạt động 2:

- Nội dung chi tiết:

1. Trong thời gian event, hoàn thành NV Ngày nhận Pháo. 

Note: Cùng 1 NV chỉ nhận và hoàn thành 1 lần, trạng thái NV mỗi ngày 0h làm mới, kịp thời nhận thưởng NV, tránh tổn thất.

2. Sau khi đáp ứng yêu cầu giờ online nhận miễn phí Pháo.

3. Bấm dùng Pháo tấn công Niên Thú nhận ngẫu nhiên lượng Hồn Thú.

4. Người có thể tiêu Vàng Pháo tấn công Niên Thú nhận nhiều Hồn Thú hơn.

5. Niên Thú có 3 loại cấp độ, sau khi diệt 1 con làm mới 1 con cấp cao hơn, Niên Thú cấp cao hơn máu càng cao, sau khi tiêu diệt nhận LB diệt thưởng càng phong phú.

6. Sau khi Niên Thú đạt cấp cao nhất Vua Niên Thú, sau khi diệt Niên Thú mỗi lần làm mới đều là Vua Niên Thú, nhưng sẽ ở mỗi ngày 0h trực tiếp làm mới thành Tiểu Niên Thú.

7. Ở hàng tết có thể tiêu Hồn Thú đổi các loại đạo cụ.

8. Thu thập Hồn Thú có thể than dự Hạng Long Mã, thú nuôi hiếm đợi bạn lấy.

9. Toàn bộ Hồn Thú chưa tiêu sẽ bị xóa sau khi Event kết thúc, chú ý đổi thưởng.

Note: Hồn Thú tham dự Hạng Niên Thú là lịch sử Hồn Thú cao nhất của người chơi, ở Hàng Tết dùng Hồn Thú đổi đạo cụ không ảnh hưởng lịch sử Hồn Thú cao nhất.

 

Hoạt động 3:

- Nội dung chi tiết:

1. Tích lũy nạp lượng vàng đạt yêu cầu kích hoạt Quay Số.

2. Sau khi kích hoạt Quay Số, Mỗi lần quay đều cần tiêu Vàng, sau khi kết thúc Quay Số, sẽ nhận Vàng trả

 

Hoạt động 4 :

 

- Nội dung chi tiết:

Trong thời gian event nạp 1 lần đạt mức chỉ định , nhận trả lễ vàng

Note :

Vàng trả lễ của mỗi mốc mức độ nạp 1 lần đều chỉ tham gia 1 lần

Vàng trả lễ sẽ phát qua thư

Vàng trả lễ không tham dự event khác và kinh nhiệm VIP

 

Hoạt động 5: 

- Nội dung chi tiết:

Trong sự kiện này, việc tiêu thụ hàng ngày đạt đến một mức nhất định phần thưởng bạn có thể nhận được các tập tin, mỗi tập tin được chỉ nhận được một phần thưởng một lần, tiếp theo ngày thiết lập lại 00:00.

 

Hoạt động 6 : 

- Nội dung chi tiết:

1. Trong thời gian event nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giới hạn giảm giá: một số đạo cụ còn miễn phí nhận.

2. Đạo cụ lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt. Mọi loại đạo cụ hạn lần mua/nhận 1 lần. Mua đạo cụ không thể dùng Lễ Kim.

 

Hoạt động 7 :

- Nội dung chi tiết:

1. Trong thời gian hoạt động mỗi ngày tích lũy nạp đủ mốc tương ứng, mở 4 đại gia tộc, nhận thưởng Huyết kế tương ứng. 4 đại gia tộc gồm: Tộc Hyuga, Tộc Uzumaki, Tộc Uchiha, Tộc Senju.

2. Sau khi nạp đủ mốc tương ứng, nhận thưởng Tộc Otsutsuki, nếu chưa nhận thưởng, không thể tăng số lượng Huyết Kế.

3. Sau khi nhận thưởng 4 đại Gia Tộc, có thể mở bàn cờ tương ứng trong hoạt động Chakra, tham dự trò chơi.

4. Liên SV thu thập Huyết Kế đạt số lượng chỉ định, đồng thời nạp và nhận tùy ý 1 mốc thưởng Gia Tộc, sẽ nhận LB Tộc Otsutsuki.

5. Mỗi ngày nhận tối đa 4 loại, cách ngày 0h làm mới, Liên SV thu thập lượng "Huyết Kế" làm mới, trạng thái nhận đại LB Tộc Otsutsuki ở giữa làm mới.

6. Nếu trước 0h, Liên SV thu thập không đủ số lượng yêu cầu, toàn bộ người chơi hôm đó không thể nhận LB Tộc Otsutsuki, 0h làm mới toàn bộ trạng thái. 

7. Tham dự hoạt động Huyết Kế, sau khi nhận thưởng Gia Tộc, mở bàn cờ tương ứng. Nếu người chơi ở Huyết Kế tích lũy nạp thoải mốc thứ 1, 2 thưởng Gia Tộc và nhận thưởng, đồng thời mở 2 bàn cờ gia tộc thứ 1 và thứ 2 trong hoạt động Chakra.

8. Nếu chưa tham dự hoạt động Huyết Kế, có thể trực tiếp tiêu Vàng mở bàn cờ. Nếu người chơi trực tiếp bấm bàn cờ Tộc Hyuga, hiển thị tiêu 100 Vàng, sau khi mua thành công bàn cờ mở ra, nếu chưa mở bàn cờ Tộc Hyuga, hiển thị tiêu 100 vàng, sau khi mua thành công bàn cờ mở ra, nếu chưa mở bàn cờ Tộc Hyuga, trực tiếp bấm bàn cờ Tộc Uzumaki, sẽ hiển thị tiêu 300 Vàng (100 Vàng của bàn cờ Tộc Hyuga + 200 Vàng của bàn cờ Tộc Uzumaki), mua xong trực tiếp mở bàn cờ Tộc Hyuga và Tộc Uzumaki.

9. Người chơi cần tiêu lần miễn phí hoặc Vàng để bước đi. Lần miễn phí thông qua nạp nhận được, nếu không có lần miễn phí, trực tiếp tiêu 100 Vàng bước đi 1 bước (Lần miễn phí thông qua nạp nhận được, nạp 100 Vàng nhận 1 bước).

10. Sau khi mở bàn cờ Tộc Hyuga, có thể đi ở ô 1~10, ô thứ 10 là phần thưởng lớn của bàn cờ Tộc Hyuga, những ô khác sẽ cố định nhận thêm 1 điểm và ngẫu nhiên thưởng đạo cụ. Sau khi mở bàn cờ Tộc Uzumaki, có thể đi ở ô 1~20, (Đây chắc chắn đã mở bàn cờ Tộc Hyuga), ô thứ 10 là phần thưởng lớn của bàn cờ tộc Hyuga, ô thứ 20 là phần thưởng lớn của bàn cờ Tộc Uzumaki, những ô khác sẽ cố định nhận 1 điểm và ngẫu nhiên thưởng đạo cụ, cứ như thế tính.

11.  Sau khi mở hoạt động Chakra không thể làm mới, chỉ cần đạt đến ô thứ 40 điểm kết thúc cuối cùng sẽ tự động mở lượt thứ 2.

12. Điểm nhận được khi bước ô có thể tiêu để đổi đạo cụ trong Shop, sau khi event kết thúc sẽ xóa toàn bộ điểm, chú ý đổi.

 

Hoạt động 8 :

- Nội dung chi tiết:

1. Đổi hộp tự do, hộp ấn thạch khác nhau cho ra ấn thạch khác nhau (Không hạn chế lần mở hộp).

2. Mỗi ngày mở hộp ấn thạch có thưởng ấn thạch thêm, cách ngày làm mới (Tính theo hộp đơn độc).

3. Mở các loại hộp tổng tích lũy nhận hộp thưởng tích lũy Bách biến ma hộp.

 

Hoạt động 9 :

- Nội dung chi tiết:

1. Tiêu hao 1 vàng/ lễ kim nhận 1 điểm tinh hồn

2. Mỗi lần sưu tập 1 vị thú , nhận lễ kim tương ứng ( gửi qua thư )

3. Mỗi ngày 24h sẽ xóa hết điểm số tinh hồn tích lũy

4. Tiêu hao 1 vàng/ lễ kim nhận tinh hồn , thu thập đủ điều kiện nhận rương quà qua thư

 

Hoạt động 10 :

- Nội dung chi tiết:

1. Người chơi trong thời gian event nạp đạt 250.000 Vàng . Có thể liên hệ CSKH đổi 120 mảnh ct thành danh hiệu nữa năm ( Top 2 – 3 )

2. Người chơi XH 1 trong thời gian event nạp đạt 500.000 Vàng . Có thể liên hệ CSKH đổi 120 mảnh ct danh thành hiệu vĩnh viễn ( Top 1 )

3. Trong thời gian BHX nạp 50.000 Vàng nhận x20 mảnh chiến thần ( 2 lần )

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code