Tin Tức

Chào mừng các Nhẫn Giả đã quay trở lại

Cùng đón sự kiện nạp liên sever cùng Muy

**************

 

1. Sự kiện nạp liên sever

Cách tham gia sự kiện :

+ Từ ngày 7.11 đến 21.11

+ Nạp thẻ trực tiếp & đổi xu sẽ được tính tham gia ở sự kiện

+ Các nhẫn giả đạt trong top 1 – 10 sẽ nhận phần thưởng

+ Mốc nạp tích lũy nhận khi đạt đủ điều kiện

+ Bảng Xếp Hạng : https://narutotocchien.com/bang-xep-hang-event-dua-top

* Lưu Ý : Nhẫn giả trong top 10 phải đạt 2.000.000 điểm mới nhận quà từ sự kiện

 

Quà sự kiện :

Top 1 : 

+ Ngọc Vương Cấp 15 x12

+ Cánh Tùy Chọn x36

+ LB Xếp Hạng Nạp loại 1

+ Phiếu chiêu mộ thường x 5.000

+ Áo Nghĩa x 5.000.000

+ LB Thức Tỉnh Áo Nghĩa x 1.000.000

+ Trang Bị Infernity

 

 

 Top 2 : 

+ Ngọc Vương Cấp 14 x12

+ Cánh Tùy Chọn x30

+ Phiếu chiêu mộ thường x 4.000

+ LB Xếp Hạng Nạp loại 2

+ Áo Nghĩa x 4.000.000

+ LB Thức Tỉnh Áo Nghĩa x 500.000

+ Trang Bị Infernity

 

 Top 3 : 

+ Ngọc Vương Cấp 13 x12

+ Cánh Tùy Chọn x24

+ Phiếu chiêu mộ thường x 3.000

+ LB Xếp Hạng Nạp loại 3

+ Áo Nghĩa x 3.000.000

+ LB Thức Tỉnh Áo Nghĩa x 500.000

+ Trang Bị Infernity

 

 Top 4 – 6  : 

+ Ngọc Vương Cấp 12 x12

+ Cánh Tùy Chọn x18

+ Phiếu chiêu mộ thường x 2.000

+ LB Xếp Hạng Nạp loại 4

+ Áo Nghĩa x 2.000.000

+ LB Thức Tỉnh Áo Nghĩa x 500.000

+ Trang Bị Infernity

 

 Top 7 – 10  : 

+ Ngọc Vương Cấp 11 x12

+ Cánh Tùy Chọn x12

+ Phiếu chiêu mộ thường x 1.000

+ LB Xếp Hạng Nạp loại 5

+ Áo Nghĩa x 1.000.000

+ LB Thức Tỉnh Áo Nghĩa x 500.000

+ Trang Bị Infernity

 

 

2. Tích Lũy Nhận Quà

 

Mốc 1.500.000 Điểm Tích Lũy

+ Vàng 200.000 +Lễ Kim 200.000

+ Ngọc Vương Cấp 14 x6

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x 5.000

+ Phiếu chiêu mộ thường x 500

+ Ngọc tinh x1.500

+ Lõi thần khí x1.500

+ Lễ bao hoàn mỹ x10.000

 

 Mốc 3.000.000 Điểm Tích Lũy

+ Vàng 300.000 +Lễ Kim 300.000

+ Ngọc Vương Cấp 14 x6

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x 5.000

+ Phiếu chiêu mộ thường x 1.000

+ Ngọc tinh x1.500

+ Lõi thần khí x1.500

+ Lễ bao hoàn mỹ x10.000

 

Mốc 6.000.000 Điểm Tích Lũy

+ Vàng 500.000 +Lễ Kim 500.000

+ Ngọc Vương Cấp 15 x6

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x 5.000

+ Phiếu chiêu mộ thường x 1.500

+ Ngọc tinh x3.000

+ Lõi thần khí x3.000

+ Lễ bao hoàn mỹ x10.000

 

Mốc 12.000.000 Điểm Tích Lũy

+ Vàng 500.000 +Lễ Kim 500.000

+ Ngọc Vương Cấp 15 x6

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x 5.000

+ Phiếu chiêu mộ thường x 2.000

+ Ngọc tinh x3.000

+ Lõi thần khí x3.000

+ Lễ bao hoàn mỹ x10.000

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code