Tin Tức

 

THẬP VĨ

Trong thời gian sự kiện người chơi Tiêu Phí Vàng hoặc Lễ Kim sẽ tích lũy điểm nhận trả lễ Lễ Kim và nhận quà theo mốc tiêu.


Tặng Quà Cửu Vĩ

Tặng Quà Thập Vĩ

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code