Tin Tức

TẶNG LỄ

 Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp 1 Lần sẽ nhận được Lễ Bao Vàng tặng thêm.

 Sau khi nhận Lễ Bao hoạt động sẽ kết thúc.

1, LB Tặng Lễ: Nạp mệnh giá bất kỳ sẽ nhận được quà

2, Hạng LB 1: Nạp 1 lần từ 1000 - 4999 Vàng sẽ nhận được quà và 1000 Vàng

3, Hạng LB 2: Nạp 1 lần từ 5000 - 9999 Vàng sẽ nhận được quà và 8000 Vàng

3, Hạng LB 3: Nạp 1 lần từ 10000 - 39999 Vàng sẽ nhận được quà và 15000 Vàng

4, Hạng LB 4: Nạp 1 lần từ 40000 Vàng trở lên sẽ nhận được quà và 40000 Vàng

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code