Tin Tức

QUÀ VIP

Người chơi có thể dùng Vàng để mua các gói Lễ Bao tùy vào cấp VIP.

Quà VIP 4: Giá mua 500 Vàng

Quà VIP 5: Giá mua 750 Vàng

Quà VIP 6: Giá mua 1500 Vàng

Quà VIP 7: Giá mua 2300 Vàng

Quà VIP 8: Giá mua 3000 Vàng

Quà VIP 9: Giá mua 3600 Vàng

Quà VIP 10: Giá mua 4500 Vàng

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code