Tin Tức

Chào mừng các Nhẫn Giả đã quay trở lại Tốc Chiến 

Cùng đón sự kiện hấp dẫn cùng Maruko nha

**************

+ Sự kiện nạp tích lũy nhận thưởng  :

Cánh tham gia : 

+ Từ ngày  27.12 đến 31.12

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm tích lũy

+ Đạt tích lũy liên hệ về page game để nhận thưởng

 

Phần quà của sự kiện nạp:

Gói 1 : 750.000 tích lũy

1. Cánh tùy chọn x10

2. Điểm đổi shop  x750.000

3. Lễ Kim x 500.000

4. Vàng x 500.000

5. Ngọc thất lạc x999

6. Đá vương giả x999

7. Tộc Văn & Vòng Sáng  x1

8. Túi Quà Huyết kế x1

9. Phiếu chiêu mộ thường x500

10. Lễ bao hoàn mỹ x10.000

 

Gói 2 : 1.500.000 tích lũy

1. Cánh tùy chọn x15

2. Điểm đổi shop  x 1.000.000

3. Lễ Kim x 1.000.000

4. Vàng x 1.000.000

5. Ngọc thất lạc x999

6. Đá vương giả x999

7. Tộc Văn & Vòng Sáng  x1

8. Túi Quà Huyết kế x1

9. Phiếu chiêu mộ thường x500

10. Lễ bao hoàn mỹ x10.000

 

Gói 3 : 3.000.000 tích lũy

1. Cánh tùy chọn x15

2. Điểm đổi shop  x 1.250.000

3. Lễ Kim x 1.500.000

4. Vàng x 1.500.000

5. Ngọc thất lạc x999

6. Đá vương giả x999

7. Tộc Văn & Vòng Sáng  x1

8. Túi Quà Huyết kế x1

9. Phiếu chiêu mộ thường x500

10. Lễ bao hoàn mỹ x10.000

 

Gói 4 : 6.000.000 tích lũy

1. Cánh tùy chọn x20

2. Điểm đổi shop  x 2.000.000

3. Lễ Kim x 3.000.000

4. Vàng x 3.000.000

5. Ngọc thất lạc x999

6. Đá vương giả x999

7. Tộc Văn & Vòng Sáng  x1

8. Túi Quà Huyết kế x1

9. Phiếu chiêu mộ thường x500

10. Lễ bao hoàn mỹ x10.000

 


+ Shop đổi quà :

Cánh tham gia : 

+ Từ ngày 27.12 – 31.12

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm để tham gia sự kiện ( ib page giải đáp )

 

+ Vật Phẩm có thể đổi : 

- Tộc Văn & Vòng Sáng  x1 ( 500.000 điểm )

- Túi Quà Huyết kế x1 ( 500.000 điểm )

- Hộp Huy Chương Cao Cấp x1 ( 250.000 điểm ) 

- Quyển Đồ Giám x500 ( 250.000 điểm ) 

- Thẻ Thức TỉnhTiên nhân Jugox1 ( 500.000 điểm )

- Thẻ Thức TỉnhChú Ấn Tayuya))x1 ( 1.000.000 điểm )

- Mảnh chiến thần x 20 ( 250.000 điểm )

- Tiên linh toản x999 ( 250.000 điểm )

- Tiên linh ngọc x500 ( 250.000 điểm ) 

- Áo Nghĩa x 50.000 ( 100.000 điểm )

- Lực hoạt động x 10.000 ( 250.000 điểm )

- Tiềm năng hoàn cực phẩm x2000( 500.000 điểm ) 

- Lễ bao quả hoàn mỹ x999 ( 500.000 điểm ) 

- Đá vương giả x 400 ( 500.000 điểm ) 

- Ngọc thất lạc x500 ( 500.000 điểm ) 

- Đá tăng cấp trang bị x 200 (250.000 điểm)

- Đá tăng cấp trang sức x 200 (250.000 điểm) 

- Đá tẩy luyện thiên phú x50 ( 250.000 điểm )

- Đá nâng cấp tộc văn x 500 (250.000 điểm )

- Quân lương thần phẩm x200 ( 100.000 điểm ) 

- Cánh tùy chọn x1 ( 300.000 điểm ) 


+ Pet có thể đổi ( giới hạn 10 pet )

- Pet : Sách chiêu hô Long Ngư  ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Phong Linh Linh ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Linh Hồ ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Rồng Băng Tinh Lam ( 100.000 điểm )

- Pet : Cầu Đồng Cingulata ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Ma Diễm Hồng Long ( 100.000 điểm )

- Pet : Sao may mắn ( 100.000 điểm )

- Pet : Tử Thần ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Chim Lửa ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Tuần Lộc ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Bạo Hùng ( 100.000 điểm )

- Pet : Stine ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Niên Thú ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Heo May Mắn ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Anh Đào Tiên ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Nữ Phù Thủy ( 100.000 điểm )

- Pet : Bá Chủ Biển Sâu ( 100.000 điểm )

- Pet : Thanh Long ( 100.000 điểm )

- Pet : Ác Ma ( 100.000 điểm )

- Pet : Bạch Hổ ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách Chiêu Hô Vua Viêm Ma ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Chu Tước ( 100.000 điểm )

- Pet : Vô Đầu Kỵ Sĩ ( 100.000 điểm )

- Pet : Ngoại Đạo Ma Tượng ( 100.000 điểm )

- Pet : Thần Thụ ( 100.000 điểm )

- Pet : Thần Mã ( 100.000 điểm )

- Pet : Huyền Vũ ( 100.000 điểm )

- Pet : Nguyệt Thố ( 100.000 điểm )

- Pet : Mèo 9 Đuôi ( 100.000 điểm )

- Pet : Mỹ Nhân Ngư ( 100.000 điểm )

- Pet : Thụ Yêu ( 100.000 điểm )

- Pet : Hinata ( 100.000 điểm )

- Pet : Hồ Điệp ( 100.000 điểm )

- Pet : Báo Nữ ( 100.000 điểm )

- Pet : Mạnh Bà ( 100.000 điểm )

- Pet : Ông Già Noel ( 100.000 điểm )

- Pet : Uzumaki Himawari ( 100.000 điểm )

- Pet : Rối Otsutsuki ( 100.000 điểm )

- Pet : Nue ( 100.000 điểm )

- Pet : Tiểu Long Nữ ( 100.000 điểm )

- Pet : NaTra ( 100.000 điểm )

- Pet : Zabivaka ( 100.000 điểm )

- Pet : Ti Lưu Hư ( 100.000 điểm )

- Pet : Amaterasu (Bạch Lang) ( 100.000 điểm )

- Pet : Miyamoto Musashi ( 100.000 điểm)

- Pet : Chun-Li ( 100.000 điểm)

- Pet : Pikachu ( 100.000 điểm)

- Pet : Kungfu Panda ( 100.000 điểm)

- Pet : Phi Điểu ( 100.000 điểm)

- Pet : Dị Giới Tam Đầu Xà ( 100.000 điểm)

- Pet : Tửu Thôn Đồng Tử ( 100.000 điểm)

- Pet : Timo ( 100.000 điểm)

- Pet : Hằng Nga ( 100.000 điểm)

- Pet : Tuần Lộc Mũi Đỏ ( 100.000 điểm)

- Pet : Sasuke Mimoi ( 100.000 điểm)

- Pet : Sindarsa ( 100.000 điểm)

- Pet : Ninja Shinobu ( 100.000 điểm)

- Pet : Ninja Shinobu ( 100.000 điểm)

- Pet : Blue Eyes White Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : La'eeb ( 200.000 điểm )

- Pet : Blue Eyes Ultimate Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : Blue-Eyes Chaos MAX Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : Dragonmaid Sheou ( 250.000 điểm )

- Pet : Stardust Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Branded Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Starry Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Gear Reactor Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Conductor Tyra  ( 250.000 điểm )

- Pet : Shooting Quasar Dragon  ( 300.000 điểm )

-------------------------

- Trang Bị Amegakure ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sakura ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sunagakure ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Reanimated ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amenonuhoko ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Pain ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amulet  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Guren   ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sunfire  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Yaksa   ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Moonlit  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Vylon  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Infernity  ( 500.000 điểm ) 6 món

------------------------------

- Trang Sức Amegakure ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Sakura ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Sunagakure ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Reanimated ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Amenonuhoko ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Pain ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Amulet  ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Guren  ( 700.000 điểm) 8 món

- Trang Sức Sunfire   (700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Yaksa  (700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Moonlit  (700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Vylon  (700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Infernity  (700.000 điểm ) 8 món

------------------------------

+ Tướng có thể đổi ( giới hạn 5 tướng )

1. Hàng Đầu

- Sasuke&Naruto (500.000 điểm )

- Jiongu Kakuzu (500.000 điểm )

- Pain·Animal Path (500.000 điểm )

- Uế Thổ Hanzou (500.000 điểm )

- Boruto Uzumaki (500.000 điểm )

 2. Hàng Giữa

- Warlord Sakura (500.000 điểm )

- Sixth Mizukage (500.000 điểm )

- Sixth Kawaki (500.000 điểm )

- First Hokage (500.000 điểm )

- Cyber Naruto (500.000 điểm )

- Summer Kushina (500.000 điểm )

3. Hàng Sau

- Neji [Âm Dương] (500.000 điểm )

- Uzumaki Menma (500.000 điểm )

- Summer Pain (500.000 điểm )

- Minato Cửu Vĩ  (500.000 điểm )

- Orochimaru [ Boruto ] ( 1.000.000 điểm ) 

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code