Tin Tức

Chào mừng các bạn đến với sự kiện tuần này với sự kiện Chợ Thần Bí cực hot giúp các bạn tăng sức mạnh trận hình.

Hoạt Động 1: Chợ Thần Bí

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi có thể mua các loại vật phẩm.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Người chơi có thể Làm Mới vật phẩm bán và làm mới giá bán vật phẩm.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong Chợ Thần Bí có 5 loại Shop, mỗi Shop bán các loại vật phẩm khác nhau.

Shop Ninja

Shop Pet

Shop Trang Bị

Shop Trang Sức

Shop Đạo Cụ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Vàng mà người chơi tiêu trong sự kiện sẽ được tích điểm dùng để đổi vật phẩm ở Shop Điểm.

Hoạt Động 2: Tiền Vô Như Nước

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Nạp liên tục mỗi ngày nhận Vàng thêm, Nạp đủ 5 ngày liên tục nhận Vàng thủ công.

Hoạt Động 3: Quà Vip

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Tuỳ theo cấp VIP của người chơi sẽ mua được vật phẩm ở mốc VIP.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Rất nhiều vật phẩm giá trị xuất hiện ở sự kiện này như hộp ngọc và Thuốc Quân Lương giúp lên cấp nhân vật chính.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Người chơi có thể dùng Vàng để mua các gói Lễ Bao tùy vào cấp VIP.

Quà VIP 4: Giá mua 500 Vàng

Quà VIP 5: Giá mua 750 Vàng

Quà VIP 6: Giá mua 1500 Vàng

Quà VIP 7: Giá mua 2300 Vàng

Quà VIP 8: Giá mua 3000 Vàng

Quà VIP 9: Giá mua 3600 Vàng

Quà VIP 10: Giá mua 4500 Vàng

Hoạt Động 4: Thập Vĩ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Tặng Quà Cửu Vĩ: Mỗi khi bạn tiêu Vàng hay Lễ Kim sẽ nhận được điểm Tinh Hồn, sau khi đạt mỗi mốc Vĩ Thú sẽ nhận được Lễ Kim tương ứng với Vĩ Thú đó nhận qua thư. Sau khi hết ngày làm mới điểm Tinh Hồn.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Tặng Quà Thập Vĩ: Tiêu phí Vàng sẽ nhận được điểm Tinh Hồn tương ứng, khi đạt mốc điều kiện nhận quà hấp dẫn.

Hoạt Động 5: Hoan Lạc Tầm Bảo

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Mỗi khi nạp 40 Vàng sẽ nhận 1 điểm, tiêu 80 Vàng sẽ nhận 1 điểm

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Đào bảo mỗi lần cần tốn 100 điểm

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Tốn 5000 điểm có thể mở hết toàn bộ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Sau khi mở toàn bộ sẽ nhận được rương

Hoạt Động 6: Thập Vĩ Tặng Quà

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian hoạt động người chơi Tích Luỹ Nạp có thể nhận được quà và cơ hội mua gói vật phẩm giá trị

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-8.png

Nhất Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 500 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-9.png

Nhị Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 1000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-10.png

Tam Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 2000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-11.png

Tứ Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 5000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-12.png

Ngũ Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 10000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-13.png

Lục Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 20000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-14.png

Thất Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 40000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-15.png

Bát Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 60000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-16.png

Cửu Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 80000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-17.png

Thập Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 100000 Vàng để kích hoạt

Hoạt Động 7: Tặng Lễ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp 1 Lần sẽ nhận được Lễ Bao Vàng tặng thêm.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Sau khi nhận Lễ Bao hoạt động sẽ kết thúc.

1, LB Tặng Lễ: Nạp mệnh giá bất kỳ sẽ nhận được quà

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-18.png

2, Hạng LB 1: Nạp 1 lần từ 1000 - 4999 Vàng sẽ nhận được quà và 1000 Vàng

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-19.png

3, Hạng LB 2: Nạp 1 lần từ 5000 - 9999 Vàng sẽ nhận được quà và 8000 Vàng

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-20.png

4, Hạng LB 3: Nạp 1 lần từ 10000 - 39999 Vàng sẽ nhận được quà và 15000 Vàng

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-21.png

5, Hạng LB 4: Nạp 1 lần từ 40000 Vàng trở lên sẽ nhận được quà và 40000 Vàng

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-22.png

Hoạt Động 8: Hộp Bách Biến

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTrong thời gian sự kiện người chơi dùng Vàng để mua Hộp Bách Biến ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm

+ Ma Hộp Bảo

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-37.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-38.png

+ Ma Hộp Pháp Khí

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-39.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-40.png

+ Sương Hỏa

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-41.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-42.png

+ Linh Phong Trang Sức

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-43.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-44.png

+ Linh Phong Trang Bị

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-45.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-46.png

+ Xích Nguyệt:

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-47.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-48.png

Hoạt Động 9: Vui Vẻ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian hoạt động người chơi đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được 50 điểm

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Tích Luỹ Nạp nhận thêm điểm

Thẻ Ưu Đãi

Thẻ May Mắn

Thẻ Phúc Khí

Hoạt Động 10: Nạp Mỗi Ngày

Hoạt Động 11: Cây Rung Tiền

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng vào game và Tiêu Phí sẽ nhận được lượt tưới cây.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Tùy vào Level của cây sẽ nhận trả lễ 5 ngày.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Cây level 1 trả lễ 20000 Vàng.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Cây level 2 trả lễ 70000 Vàng.

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Cây level 3 trả lễ 150000 Vàng.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Fanpage Naruto Tốc Chiến

https://www.facebook.com/NarutoTocChien.MangaPlay/inbox/

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM BÀI VIẾT

CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code