Tin Tức

Chào mừng các Nhẫn Giả đã quay trở lại Tốc Chiến 

Cùng đón sự kiện hấp dẫn cùng Maruko nha

**************

+ Sự kiện nạp tích lũy nhận thưởng  :

Cánh tham gia : 

+ Từ ngày  12.11 đến 16.11

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm tích lũy

+ Đạt tích lũy liên hệ về page game để nhận thưởng

 

Phần quà của sự kiện nạp:

Gói 1 : 500.000 tích lũy

1. Cánh tùy chọn x5

2. Điểm đổi shop x 500.000

3. Lễ Kim x 200.000

4. Vàng x 200.000

5. Ngọc thất lạc x500

6. Đá vương giả x500

7. Ngọc Tinh x500

8. Lõi thần khí x500

9. Phiếu chiêu mộ thường x200

10. Lễ bao hoàn mỹ x10.000

 

Gói 2 : 1.500.000 tích lũy

1. Cánh tùy chọn x10

2. Điểm đổi shop x 500.000

3. Lễ Kim x 300.000

4. Vàng x 300.000

5. Ngọc thất lạc x500

6. Đá vương giả x500

7. Ngọc Tinh x500

8. Lõi thần khí x500

9. Phiếu chiêu mộ thường x200

10. Lễ bao hoàn mỹ x10.000

 

Gói 3 : 3.000.000 tích lũy

1. Cánh tùy chọn x15

2. Điểm đổi shop x 1.000.000

3. Lễ Kim x 400.000

4. Vàng x 400.000

5. Ngọc thất lạc x999

6. Đá vương giả x999

7. Ngọc Tinh x999

8. Lõi thần khí x999

9. Phiếu chiêu mộ thường x200

10. Lễ bao hoàn mỹ x10.000

 


+ Shop đổi quà :

Cánh tham gia : 

+ Từ ngày 12.11 – 16.11

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm để tham gia sự kiện ( ib page giải đáp )

+ Hoàn trả 250% Vàng 

 

+ Vật Phẩm có thể đổi : 

- Tộc Văn & Vòng Sáng  x1 ( 500.000 điểm )

- Thẻ Thức Tỉnh(Tiên nhân Jugo)x1 ( 500.000 điểm )

- Thẻ Thức Tỉnh(Chú Ấn Tayuya))x1 ( 1.000.000 điểm )

- Mảnh chiến thần x 20 ( 250.000 điểm )

- Tiên linh toản x999 ( 250.000 điểm )

- Tiên linh ngọc x500 ( 250.000 điểm ) 

- Áo Nghĩa x 50.000 ( 100.000 điểm )

- Lực hoạt động x 10.000 ( 250.000 điểm )

- Tiềm năng hoàn cực phẩm x2000( 500.000 điểm ) 

- Lễ bao quả hoàn mỹ x999 ( 500.000 điểm ) 

- Đá tăng cấp trang bị x 200 (250.000 điểm)

- Đá tăng cấp trang sức x 200 (250.000 điểm) 

- Đá tẩy luyện thiên phú x50 ( 250.000 điểm )

- Đá nâng cấp tộc văn x 500 (250.000 điểm )

- Quân lương thần phẩm x200 ( 100.000 điểm ) 

- 2 cánh tùy chọn ( 500.000 điểm )


- Pet : Blue Eyes White Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : La'eeb ( 200.000 điểm )

- Pet : Blue Eyes Ultimate Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : Blue-Eyes Chaos MAX Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : Dragonmaid Sheou ( 250.000 điểm )

- Pet : Stardust Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Branded Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Starry Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Gear Reactor Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Conductor Tyra  ( 300.000 điểm )

-------------------------

- Trang Bị Amegakure ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sakura ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sunagakure ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Reanimated ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amenonuhoko ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Pain ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amulet  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Guren   ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sunfire  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Yaksa   ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Moonlit  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Vylon  ( 500.000 điểm ) 6 món

------------------------------

- Trang Sức Amegakure ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Sakura ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Sunagakure ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Reanimated ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Amenonuhoko ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Pain ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Amulet  ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Guren  ( 700.000 điểm) 8 món

- Trang Sức Sunfire   (700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Yaksa  (700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Moonlit  (700.000 điểm ) 8 món

------------------------------

+ Tướng có thể đổi ( giới hạn 5 tướng )

- Han  1.000.0000 Điểm

 

- Nezuko 1.000.0000 Điểm

 

- Summer Kushina 500.0000 Điểm 

- Minato Cửu Vĩ  500.0000 Điểm 


+ Shop mua quà  :

Cách tham gia : 

+ Từ ngày 12.11 – 16.11

+ Các vật phẩm được liệt kê ở dưới được mua bằng vàng ingame 

+ Số lượt tối đa 1 item là 10 lần 

+ Các tài khoản tham gia sự kiện liên hệ admin page để cung cấp thông tin 
 

Các vật phẩm được mua  : 

+ Lễ bao hoàn mỹ x2.000 ( 50.000 Gold )

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x1.000 ( 50.000 Gold )

+ Ngọc tinh x300 ( 30.000 Gold )

+ Lõi thần khí x500 ( 5.000 Gold )

+ Pháp khí thăng cấp phù x500 ( 50.000 Gold )

+ Mảnh kế ước x500 ( 50.000 Gold )

+ Đá vương giả x500 ( 100.000 Gold )

+ Ngọc thất lạc x600 ( 60.000 Gold )

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code