Tin Tức

Xin chào các Nhẫn Giả, chào mừng các Nhẫn Giả đến với sự kiện tuần này.

 https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT MÈO CHIÊU TÀI 

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Mỗi con Mèo chỉ kích hoạt được 1 lần.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Nạp thẻ 1 lần 100.000 Vàng có thể kích hoạt 3 con.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Mèo chiêu tài mỗi ngày tặng 1 lần Vàng và đạo cụ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Mèo đã kích hoạt vẫn tồn tại cho đến khi nhận xong (Bảo đảm nhận được tất cả)

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 22/11/2021 đến 26/11/2021

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT DÁM ĐỔI DÁM TẶNG

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong sự kiện này, việc tiêu thụ hàng ngày tích lũy đạt đến một mức nhất định phần thưởng bạn có thể nhận được các tập tin, mỗi tập tin được chỉ nhận được một phần thưởng một lần, tiếp theo ngày thiết lập lại 00:00

TIÊU HAO TÍCH LŨY

NẠP THẺ TÍCH LŨY

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 22/11/2021 đến 26/11/2021

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT VUI VẺ

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. 10 vàng = 1 điểm vui vẻ, mỗi ngày nhận thưởng 50 điểm vui vẻ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Tích lũy nạp thẻ nhận thưởng thêm điểm vui vẻ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Mở thưởng Vui Vẻ cần tiêu điểm vui vẻ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Thưởng nhận được trực tiếp vào túi.

THẺ ƯU ĐÃI

THẺ MAY MẮN

THẺ PHÚC KHÍ

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 22/11/2021 đến 26/11/2021

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT TỬU QUÁN LÀNG LÁ

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. 5 ngày đầu event người chơi tiêu Vàng hoặc Lễ Kim có thể chuyển đổi thành điểm (1 điểm = 1 Vàng/Lễ Kim), tích lũy điểm có thể chế tạo món ăn, mỗi khi chế tạo xong 1 món (Độ hoàn thành 100%), có thể nhận quà phản lễ của món ăn này (Quà phản lễ phát qua thư). Món ăn có 4 loại, sau khi chế tạo xong mới có thể mở quyền chế tác món kế tiếp. Ngày thứ 6 có thể căn cứ tình trạng tiêu phí 5 ngày trước để nhận phản lễ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Lưu ý chế tác cần theo tuần tự, hoàn thành xong món trước mới kích hoạt món sau.

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 22/11/2021 đến 26/11/2021

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT NẠP TRANH MUA

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian event nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giới hạn giảm giá: một số đạo cụ còn miễn phí nhận.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Đạo cụ lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt. Mọi loại đạo cụ hạn lần mua/nhận 1 lần. Mua đạo cụ không thể dùng Lễ Kim.

ĐẠO CỤ GIÁ TRỊ

TÍCH LŨY NẠP 1.000 VÀNG

TÍCH LŨY NẠP 10.000 VÀNG

TÍCH LŨY NẠP 20.000 VÀNG

TÍCH LŨY NẠP 50.000 VÀNG

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 22/11/2021 đến 26/11/2021

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT NẠP MỖI NGÀY

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian event, mỗi ngày nạp đạt lượng chỉ định, nhận miễn phí thưởng nạp mỗi ngày.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Tham dự nạp còn nhận thưởng LB toàn SV, số lượng có hạn, nạp trước nhận trước, lượng còn toàn SV là 0 sẽ không thể nhận. Mỗi loại thưởng LB toàn SV hạn mua/nhận 1 lần.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Thưởng nạp mỗi ngày và thưởng LB toàn SV mỗi ngày 0h làm mới nội dung thưởng, thưởng mỗi ngày đều hấp dẫn.

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 22/11/2021 đến 26/11/2021

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT THẦN BINH BAO GIÁM

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Event duy trì 10 ngày.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Mỗi ngày nhận 3 lần rút thăm miễn phí.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Tiêu Vàng (Lễ Kim) rút thăm ở Tàng Bảo Các, đồng thời nhận mảnh trang bị.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Hạn chế số lần đổi trang bị.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 5. Nếu mảnh trang bị đổi không đủ, dùng Vàng bù.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 6. Event kết thúc, reset số mảnh, không giữ lại, đổi kịp thời.

TÀNG BẢO CÁC

THẦN BINH CÁC

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 22/11/2021 đến 01/12/2021

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT TIỀN TRANG LÀNG LÁ

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. 22/11 đến 26/11 là kỳ đăng ký mua quỹ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. 27/11 đến 14/12 là kỳ trả lễ quỹ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Vàng tiêu đăng ký mua quỹ sẽ ở kỳ trả lễ trả lại toàn bộ cho mọi người, ngoài ra còn có vàng và vật phẩm đạo cụ tặng thêm.

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 22/11/2021 đến 26/11/2021

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT DIỆT QUỶ

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian hoạt động, tiêu đậu đánh quỷ, đánh nhận [Cơm].

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Hoàn thành NV hằng ngày nhận [Đậu], NV cách ngày 0h làm mới, có thể trực tiếp tiêu Vàng thay thế đậu.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Tích lũy nạp đạt mốc chỉ định nhận [Đậu].

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Ác quỷ khác nhau chịu công kích sẽ sản sinh lượng cơm khác nhau. Quỷ Xanh là 1-5, Quỷ Vàng là 2-10, Quỷ Độc Nhãn là 5-15.

- Đối với [Quỷ Xanh] đậu tấn công tạo thành 20 điểm sát thương: [Đậu Bạc] tiêu 5 đậu, tỉ lệ nhỏ gấp đôi lượng Cơm và tạo gấp đôi sát thương;  [Đậu Vàng] tiêu 6 đậu, tỉ lệ lớn gấp đôi lượng Cơm và tạo gấp đôi sát thương;  [Đậu Tiên] tiêu 7 đậu, tỉ lệ cực lớn gấp đôi lượng Cơm và tạo gấp đôi sát thương; 

- Đối với [Quỷ Vàng] đậu tấn công tạo thành 40 điểm sát thương: [Đậu Bạc] tiêu 10 đậu, tỉ lệ nhỏ gấp đôi lượng Cơm và tạo gấp đôi sát thương;  [Đậu Vàng] tiêu 12 đậu, tỉ lệ lớn gấp đôi lượng Cơm và tạo gấp đôi sát thương;  [Đậu Tiên] tiêu 14 đậu, tỉ lệ cực lớn gấp đôi lượng Cơm và tạo gấp đôi sát thương; 

- Đối với [Quỷ Độc Nhãn] đậu tấn công tạo thành 80 điểm sát thương: [Đậu Bạc] tiêu 20 đậu, tỉ lệ nhỏ gấp đôi lượng Cơm và tạo gấp đôi sát thương;  [Đậu Vàng] tiêu 25 đậu, tỉ lệ lớn gấp đôi lượng Cơm và tạo gấp đôi sát thương;  [Đậu Tiên] tiêu 30 đậu, tỉ lệ cực lớn gấp đôi lượng Cơm và tạo gấp đôi sát thương; 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 5. Mỗi diệt 1 quỷ chết, miễn phí nhận LB tương ứng, LB này có thể lặp lại nhận.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 6. Ở [Shop Diệt Quỷ] tiêu [Cơm] đổi các loại đạo cụ và trang bị, còn có thú nuôi mới đợi [Bá Chủ Biển Sâu] bạn lấy.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 6. Thu thập cơm có thể tham dự xếp hạng diệt quỷ, xếp hạng diệt quỷ chia làm thưởng hạng thường và thưởng hạng đặc biệt. Thưởng hạng đặc biệt cần thỏa mãn lượng tiêu vật phẩm thu thập mới có thể nhận.

Note: [Hạng Diệt Quỷ] ghi nhận lượng [Cơm] người chơi tích lũy nhận được, ở [Shop Diệt Quỷ] đổi đạo cụ sẽ không ảnh hưởng lượng [Cơm] tích lũy nhận được.

HẠNG DIỆT QUỶ

SHOP DIỆT QUỶ

TRANG BỊ

JERRY NINE TAI

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 22/11/2021 đến 26/11/2021

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Fanpage Naruto Tốc Chiến

https://www.facebook.com/NarutoTocChien.MangaPlay/inbox/

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM BÀI VIẾT

CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ

 

 

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code
Gift code