Tin Tức

Để hỗ trợ các nhẫn giả trên con trường chinh chiến thì bên NPH có hỗ trợ 1 số Code theo ngày bên dưới đây, mong chư vị nhẫn giả theo dõi ạ .

Tất cả nhận ở đây nhá số lượng có hạn : https://narutotocchien.com/gift-code 

Code Ngày 17 => Code Tướng Shisui & Itachi

Code Ngày 18 => Code Cuồng Triều 

Code Ngày 19 =>  Code Tiềm Năng Hoàn Cực Phẩm x 999

Code Ngày 20 =>  Code 200 Quân Lương Thần Phẩm

 

Code Ngày 21 =>  2000 Lực Hoạt Động

Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code
Gift code