Tin Tức

 

Xin chào các Nhẫn Giả, chào mừng các Nhẫn Giả đến với sự kiện kỳ này.

 

 SỰ KIỆN: TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC

 

- Nội dung chi tiết:

  Người chơi mỗi ngày nạp thẻ mốc tương ứng nhận thêm vàng trả lại. Liên tục nạp 5 ngày nhận thêm 50% vàng tặng thêm. Tất cả vàng tặng thêm sau 24h hoạt động kết thúc sẽ nhận thủ công. Chú ý: Chưa nạp liên tục đủ 5 ngày không thể nhận thêm 50%.

 

 Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 5/07/2022 đến 9/07/2022


SỰ KIỆN: THẬP VĨ TẶNG QUÀ

- Nội dung chi tiết:

  1. Hoạt động có 10 mục, cần tích lũy nạp thẻ để kích hoạt.

  2. Tích lũy nạp thẻ đạt tiêu chuẩn sẽ kích hoạt thưởng miễn phí và quyền mua lễ bao

  3. Mỗi thưởng miễn phí kích hoạt xong chỉ nhận 1 lần.

 

 Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 5/07/2022 đến 9/07/2022


SỰ KIỆN: TẶNG LỄ

- Nội dung chi tiết:

1. Trong event nạp 1 lần bất kỳ nhận lễ bao trị giá 1888 Vàng

2. Trong event nạp 1 lần đạt mốc nhất định nhận lễ bao tương ứng, chỉ được chọn 1 trong 4 loại mốc nhận thưởng, nhận lễ bao xong event kết thúc.

 

 Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 5/07/2022 đến 9/07/2022


 SỰ KIỆN: MÈO TRẢ LỄ

- Nội dung chi tiết:

  1. Mỗi ngày đăng nhập có thể nhận thưởng đăng nhập

  2. Mỗi ngày nạp đạt mốc Vàng tương ứng nhận lễ bao tương ứng , 0h làm mới

  3. Tích lũy nạp đạt 10000 vàng , nhận đại lễ tích lũy nạp

  4. Người chơi toan sever nạp đạt 500v ưu đãi 1% , ưu đãi nhiều nhất 80%

  5. Mỗi ngày nạp đạt mức Vàng tương ứng , kích hoạt tư cách mua pet , 0h làm mới shop pet

  6. Pet mỗi ngày làm mới , 0h reset

 7. Shop đạo cụ giảm lớn nhất 80% , mỗi ngày làm mới đạo cụ hiếm ưu đãi lớn nhất 50%

 

Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 5/07/2022 đến 9/07/2022


 SỰ KIỆN: ĐẬP TRỨNG

- Nội dung chi tiết:

  1. Trong thời gian sự kiện mỗi ngày có 1 búa miễn phí , dùng búa đập trứng , nhận thưởng đạo cụ trong trứng .

  2. Sau khi dùng xong búa miễn phí , tiêu vàng thay búa . 1 búa = 100 vàng

  3. Lượng trứng đập là 9 tương ứng với 9 phần thưởng trong trứng

  4. Người chơi dùng tinh năng làm mới , làm mới đập trứng và phần thưởng trong trứng 

  5. Tính năng làm mới chia làm 2 loại , làm mới miễn phí ( cần CD xong ) và tiêu phí làm mới  ( mổi lần 100v )

  6. Người chơi dùng trực tiếp đập nhiều , 1 lần đập toan bộ trứng , mỗi lần tiêu 800 vàng 

  7. Trong quá  trinh đập trứng nhận Huy Chương , tập hợp đủ 6 Huy Chương mở kiêu chiến thưởng lớn , ở kiêu chiến thưởng lớn nhận lượng lớn kẹo

  8. Trong quá trình đập trứng nhận kẹo , tiêu kẹo ở shop đổi vật phẩm

  9. Vàng tiêu trong sự kiện đạt lượng chi định nhận thưởng lễ bao tương ứng

 

 

Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 5/07/2022 đến 9/07/2022


  SỰ KIỆN : KẾ HOẠCH TRƯỞNG THÀNH

- Nội dung chi tiết:

 Mua lễ bao chỉ có thể tốn vàng , lễ bao có cấp mở hạn chế

 Sau khi mua mở lễ bao lần đầu nhận lễ bao mở lần sau

 Mỗi lễ bao chỉ mua 1 lần

 Quỹ trưởng thành chỉ có mua 1 trong các loại (xin chọn cẩn thận)

 Mua quỹ có thể được lễ bao quỹ trường thanh tương ứng ( nhận được trong khi mua ), chia ra phát 20 lần tất cả thưởng quỹ

 Đầu tư ngũ đại nhẫn quốc chỉ có thể tốn vàng

 Đầu tư nhận tiền trả lại vàng ( tối đa trả lại 200% )

 Theo thứ tự mở cơ hội đầu tư nhẫn quốc , mỗi nhẫn quốc chỉ đầu tư 1 lần

Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 5/07/2022 đến 9/07/2022


  SỰ KIỆN : VUI VẺ

 

- Nội dung chi tiết :

      1. 10 vàng = 1 điểm vui vẻ , mỗi ngày nhận thưởng 50 điểm vui vẻ

     2. Tích lũy nạp thẻ nhận thưởng thêm điểm vui vẻ

     3. Mở thưởng vui vẻ cần tiêu điểm vui vẻ

     4. Thưởng nhận trực tiếp vào túi

Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 5/07/2022 đến 9/07/2022


SỰ KIỆN : QUÀ VIP 

- Nội dung chi tiết :

   Cấp vip tương ứng sẽ được mua , mua bằng vàng hoặc lễ kim

 

Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 5/07/2022 đến 9/07/2022


https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Fanpage Naruto Tốc Chiến

           https://www.facebook.com/NarutoTocChien.MangaPlay/inbox/

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM BÀI VIẾT

CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code
Gift code