Tin Tức

Xin chào các Nhẫn Giả, chào mừng các Nhẫn Giả đến với sự kiện tuần này.

 

NGOÀI SỰ KIỆN KỲ NÀY RA , BQL MỞ SỰ KIỆN NẠP 1 ĐƯỢC 2 , HOÀN TRẢ 100% VÀNG NẠP QUA THƯ . HỨA HẸN MÙA TIÊU LIÊN SEVER ĐẦY KỊCH TÍNH !

 

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Cứ hẹn lại lên sau đây là sự kiện đổi điểm cho kỳ mới quá hấp dẫn. Chỉ cần nạp sẽ nhận 100% hoàn trả cùng với đổi điểm .

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Vật phẩm có thể đổi : 

- Lễ bao quả hoàn mỹ x700 ( 500.000 điểm ) - Giới hạn 1 lần

- Đá vương giả x 300 ( 500.000 điểm ) - Giới hạn 1 lần

- Ngọc thất lạc x 300 (500.000 điểm ) Giới hạn 1 lần 

- Tiềm năng hoàn cực phẩm x1555( 500.000 điểm ) Giới hạn 1 lần

- Mảnh chiến thần x20 (1.500.000 điểm) Giới hạn 4 lần ( Sever sinh nhật ko được đổi quà này )

- Cánh Tổ Tiên 15 ngày ( 1.000.000 điểm ) Giới hạn 1 lần

- Cánh Susano 15 ngày ( 1.000.000 điểm ) Giới hạn 1 lần

- Lực hoạt động : 1.000 ( 100.000 điểm )  Giới hạn 5 lần

- Phù tẩy luyện x50 ( 200.000 điểm ) Giới hạn 2 lần

- Phù thăng cấp huy chương x50 ( 200.000 điểm ) Giới hạn 2 lần

- Đá nâng cấp tộc văn x 200 ( 200.000 điểm ) Giới hạn 3 lần

- Đá thăng bậc trang bị x10 ( 200.000 điểm ) Giới hạn 3 lần

 

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Ngoài ra sẽ có 1 số tướng cũ được đổi để ae có thể lấy về kích liên kết . Mỗi tướng sẽ = 500.000 điểm để đổi ( Giới hạn 3 lần đổi )


- Hidan&Kakuzu (Hàng Giữa)
- Sasuke&Sakura (Hàng Sau)
- Shisui&Itachi (Hàng Sau)
- Hagoromo&Hamura (Hàng Sau)
- Nagato&Itachi (Hàng Đầu)
- Otsutsuki Kinshiki (Hàng Sau)
- Swimsuit Tsunade (Hàng Sau)
- Obito Bạch Zetsu (Hàng Đầu) 
- Momoshiki (Thức Tỉnh) (Hàng Sau)
- Tử Môn Gai (Hàng Giữa)
- Otsutsuki Indra (Hàng Đầu)
- Otsutsuki Ashura (Hàng Sau)
- Shadow Sasuke (Hàng Giữa)
- Naori Uchiha (Hàng Sau) 

 

 Thời gian diễn ra sự kiện :

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 31/05/2022 đến 4/06/2022

Thời gian phát quà : 

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 5/6 đến 8/6/ 2022


 SỰ KIỆN : MÈO CHIÊU TÀI 

 

- Nội dung chi tiết:

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   1. Mỗi con Mèo chỉ kích hoạt được 1 lần.

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   2. Nạp thẻ 1 lần 100000 Vàng có thể kích hoạt 3 con.

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   3. Mèo chiêu tài mỗi ngày tặng 1 lần Vàng và đạo cụ.

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   4. Mèo đã kích hoạt vẫn tồn tại cho đến khi nhận xong (Bảo đảm nhận được tất cả)

 

- Thời gian hoạt động:

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    Từ 31/5 đến 4/6/2022  


  SỰ KIỆN : NẠP TRANH MUA

 

 - Nội dung chi tiết:

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    1. Trong thời gian event nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giới hạn giảm giá: một số đạo cụ còn miễn phí nhận.

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    2. Đạo cụ lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt. Mọi loại đạo cụ hạn lần mua/nhận 1 lần. Mua đạo cụ không thể dùng Lễ Kim.

 

- Thời gian hoạt động:

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    Từ 31/5 đến 4/6/2022    


SỰ KIỆN: NHANH TAY LẸ MẮT

- Nội dung chi tiết :

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Trong event tiêu 1 vàng/ lễ kim nhận 1 điểm , đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua item giảm giá

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Note : Item lượng bán giới hạn , bán hết chấm dứt . Mỗi item hạn 1 lần mua / nhận. team ko thể dùng lễ kim mua

 

- Thời gian hoạt động:

     https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 31/5 đến 4/6/2022    


SỰ KIỆN : LÀNG LÁ 100 NGÀY

- Nội dung chi tiết:

Trong thời gian event nạp 1 lần đạt mức chỉ định , nhận trả lễ vàng .

Note :

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Vàng trả lễ của mỗi mốc mức độ nạp 1 lần đều chỉ tham gia 1 lần

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Vàng trả lễ sẽ phát qua thư

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Vàng trả lễ không tham dự event khác và kinh nhiệm VIP

 

- Thời gian hoạt động:

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    Từ 31/5 đến 4/6/2022    


  SỰ KIỆN : PHÙY THỦY

- Nội dung chi tiết:

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  1. Mua cánh , nhận then 1800 thuốc

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  2. Nạp vàng nhận LB nạp và miễn phí rút thưởng

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  3. Mỗi nạp 1000 vàng nhận 1LB nạp , lập lại nhận

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  4. Mỗi 1000 vàng nhận 1 lần rút thưởng, lập lại rút

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  5. Thuốc để thắp sáng lửa , lửa để thấp sáng bí

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  6. Thắp sáng lượng bí khác nhau , nhận vàng khác nhau

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  7. Lửa xanh : ngẫu nhiên thắp sáng 5-50 bí

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  8. Lửa lam : ngẩu nhiên thấp sáng 10-100 bí

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  9. Lửa đỏ : ngẫu nhiên thấp sang 20-400 bí

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  10. Trước 30 phút event kết thúc ngưng tổng kết , không thể dùng thuốc thấp sáng bí . Và phát thưởng Vàng qua thư

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  11. Thuốc còn dùng để đổi đạo cụ trong mật thất

Mật Thất

- Thời gian hoạt động:

   https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Từ 31/5 đến 4/6/2022    


SỰ KIỆN : DÁM ĐỔI GIÁM TẶNG

 

- Nội dung chi tiết:

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Trong sự kiện này , việc tiêu thụ hàng ngày tích lũy đạt đến một mức nhất định phần thưởng bạn có thể nhận được các tệp tin , mỗi ngày tập tin chỉ nhận được 1 phần thưởng một lần , tiếp theo ngày thiết lập lại 00:00

- Thời gian hoạt động:

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    Từ 31/5 đến 4/6/2022    


SỰ KIỆN : VÒNG QUAY MAY MẮN

 

Nội dung chi tiết :

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1.Trong thời gian hoạt động hoan thành nv hằng ngày nhận sao may mắn 

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2.Người chơi có thể dùng lần miễn phí hoặc tiêu Vàng tiến hành quay may mắn 

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3.Mỗi ngày có 3 lần miễn phí , mỗi ngày 0h làm mới số lần , không cộng dồn 

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4.Lần miễn phí người chơi có thể dùng hết , có thể dùng quay ( 1 lần quay = 100 vàng ) 

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 5.Mỗi lần quay ngẫu nhiên nhận số sao may mắn tương ứng bên vòng quay, số sao may mắn có phân biệt âm dương

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 6.Bấm tiếp tục game , nếu sao may mắn là số dương sẽ tăng , rút số âm sẽ giảm

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 7.Bấm nhận thưởng , nhận thưởng tương ướng với số hiện thị bên trái , kết thúc lần quay hiẽn tại

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 8.Số sao may mắn khác nhau tương ứng với thưởng đá khác nhau , nhận thưởng nhận ngay đá 

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 9.Người chơi có th63 dùng auto tiến hành 10 lần quay , 1 lần quay nhận tổng lượng đá của 10 lần quay, quto cố định 1000 vàng 

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 10.Trong tg HD tích lũy nạp đạt lượng Vàng chỉ định nhận đá 

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 11.Đá ở shop may mắn đổi đạo cụ

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 12.Kết thúc hoạt động xóa đá còn lại , xin đổi kịp thời

 

- Thời gian hoạt động:

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    Từ 31/5 đến 4/6/2022    


   SỰ KIỆN : ĐẶT CƯỢC

- Nội dung chi tiết:

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Mỗi ngày có 3 cơ hội thi tài và 3 cơ hội sửa sai , cơ hội miễn phí vào lúc 24:00 hàng ngày làm mới lại

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Mua số lần thì mỗi lần tốn 10 vàng , số lần sửa sai tốn 100 vàng

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Số lần liên thắng đủ điều kiện nhận bảo rương thì nhận bảo rương tương ứng

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Cách chơi

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Thi đấu bắt đầu khi người chơi điểm số mình lớn hay nhỏ hơn điểm của Tsunade , nhấn vào nút lớn hoặc nhỏ

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Người chơi thắng sẽ có liên thắng +1 cho lần thi đấu sau

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Người chơi thất bại sẽ dùng số lần sửa sai để giữ điểm liên thắng của minh , trừ số lần thi đấu và tiếp tục kiêu chiến , người chơi bỏ qua liên thắng sẽ trừ sạch số lần liên thắng

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Khi bỏ số lần liên thắng đã có bảo rương nhận thì xong mới tiến hanh lần thi đấu kế

  Người chơi đạt 100 liên thắng cần nhận tất cả bảo rương rồi mới kiêu chiến tiếp

 

- Thời gian hoạt động:

     https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 31/5 đến 4/6/2022    


  SỰ KIỆN: HỘP BÁCH BIẾN

 

- Nội dung chi tiết:

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  1. Đổi hộp tự do , hộp ấn thạch khác nhau cho ra ấn thạch khác nhau ( không hạn chế lần mở hộp )

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  2. Mỗi ngày mở hộp ấn thạch có thưởng ấn thạch thêm , cách ngày làm mới ( tính theo hộp đơn độc )

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  3. Mở các loại hộp thưởng tích lũy bách biến ma hộp

 

- Thời gian hoạt động:

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    Từ 31/5 đến 4/6/2022    


SỰ KIỆN : VÒNG QUAY 

 

- Nội dung chi tiết:

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  1. Trong thời gian event , người chơi nạp đủ 1000 vàng nhận 1 lần cơ hội quay ( vòng quay vàng )

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  2. Người chơi mỗi ngày có 1 lần miễn phí cơ hội quay ( vòng quay lễ kim ) , kịp thời sử dụng

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  3. Trong thời gian event , người chơi tiêu đủ 1000 vàng nhận 1 lần cơ hội vòng quay lễ kim , mỗi ngày nhiều nhất có thể nhận 20 lần

 

- Thời gian hoạt động:

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    Từ 31/5 đến 4/6/2022    


https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Fanpage Naruto Tốc Chiến

           https://www.facebook.com/NarutoTocChien.MangaPlay/inbox/

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM BÀI VIẾT

CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code
Gift code