Tin Tức

Xin chào các Nhẫn Giả, chào mừng các Nhẫn Giả đến với sự kiện tuần này.

 

 

 SỰ KIỆN: TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC

 

 

- Nội dung chi tiết:

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Người chơi mỗi ngày nạp thẻ mốc tương ứng nhận thêm vàng trả lại. Liên tục nạp 5 ngày nhận thêm 50% vàng tặng thêm. Tất cả vàng tặng thêm sau 24h hoạt động kết thúc sẽ nhận thủ công. Chú ý: Chưa nạp liên tục đủ 5 ngày không thể nhận thêm 50%.

 Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 25/05/2022 đến 30/05/2022


SỰ KIỆN: THẬP VĨ TẶNG QUÀ

 

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  1. Hoạt động có 10 mục, cần tích lũy nạp thẻ để kích hoạt.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  2. Tích lũy nạp thẻ đạt tiêu chuẩn sẽ kích hoạt thưởng miễn phí và quyền mua lễ bao

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  3. Mỗi thưởng miễn phí kích hoạt xong chỉ nhận 1 lần.

 Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 25/05/2022 đến 30/05/2022


SỰ KIỆN: TẶNG LỄ

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong event nạp 1 lần bất kỳ nhận lễ bao trị giá 1888 Vàng

 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Trong event nạp 1 lần đạt mốc nhất định nhận lễ bao tương ứng, chỉ được chọn 1 trong 4 loại mốc nhận thưởng, nhận lễ bao xong event kết thúc.

 

Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 25/05/2022 đến 30/05/2022


 SỰ KIỆN : TRIỆU HỒI NHÃN THÚ

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1.Tiêu hao 1 Vàng hay Lễ Kim nhận 1 điểm Tinh Hồn. Mỗi lần sưu tập 1 Vĩ Thú, nhận Lễ Kim tương ứng (Gởi qua thư). Mỗi ngày 24h sẽ xóa hết điểm tinh số tinh hồn tích lũy.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2.Tiêu hao 1 vàng nhận 1 Tinh Hồn Vĩ Thú. Khi tinh hồn thập vĩ đủ điều kiện là nhận bào rương Thập Vĩ tương ứng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3.Thắp sáng Cửu Vĩ cần 10000 Tinh Hồn (1 Vàng = 1 Tinh Hồn )

 

TẶNG QUÀ THẬP VĨ

Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 25/05/2022 đến 30/05/2022


SỰ KIỆN CÂY RUNG TIỀN

 

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Cây Rung Tiền trồng ra may mắn, thiên giáng Cây Rung Tiền, người người làm phú hộ, chào đón Cây Rung Tiền làng Lá, đến trải nghiệm nhận niềm vui vô hạn!

 

Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 25/05/2022 đến 30/05/2022


SỰ KIỆN : HOAN LẠC TẦM BẢO

 

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  1. Người chơi ở "Tầm Bảo vui vẻ" nạp vàng là nhận điểm

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  2. Tỉ lệ đổi là 10 vàng = 1 điểm.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  3. Đào bảo lần tốn 100 điểm.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  4. Tốn 5000 điểm là mở hết, nhận tất cả rương.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  5. Nhận thưởng sẽ làm mới Tàng Bảo Đồ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  6. Các bảo hạp nhận xong trực tiếp cho vào túi đồ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  7. Mở bảo hạp nhận đạo cụ cao cấp.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  8. Hoạt động kết thúc xóa hết điểm, không bồi thường.

Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 25/05/2022 đến 30/05/2022


SỰ KIỆN : NHẪN GIẢ TẬP KẾT LỆNH

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1.Trong thời gian nạp nhận Danh Nhẫn Lục tương ứng ( mỗi nạp 10 vàng nhận 10 tấm DNL )

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2.DNL dùng để mua ninja có hạn chế lượng tối đa ( 1 tấm DNL bằng 1 vàng )

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3.Shop đọc cụ DNL mỗi ngày 0h làm mới

 

Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 25/05/2022 đến 30/05/2022


 SỰ KIỆN : ĐẬP TRỨNG

 

 

- Nội dung chi tiết:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  1. Trong thời gian sự kiện mỗi ngày có 1 búa miễn phí , dùng búa đập trứng , nhận thưởng đạo cụ trong trứng .

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   2. Sau khi dùng xong búa miễn phí , tiêu vàng thay búa . 1 búa = 100 vàng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   3. Lượng trứng đập là 9 tương ứng với 9 phần thưởng trong trứng

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  4. Người chơi dùng tinh năng làm mới , làm mới đập trứng và phần thưởng trong trứng 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   5. Tính năng làm mới chia làm 2 loại , làm mới miễn phí ( cần CD xong ) và tiêu phí làm mới  ( mổi lần 100v )

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   6. Người chơi dùng trực tiếp đập nhiều , 1 lần đập toan bộ trứng , mỗi lần tiêu 800 vàng 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   7. Trong quá  trinh đập trứng nhận Huy Chương , tập hợp đủ 6 Huy Chương mở kiêu chiến thưởng lớn , ở kiêu chiến thưởng lớn nhận lượng lớn kẹo

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   8. Trong quá trình đập trứng nhận kẹo , tiêu kẹo ở shop đổi vật phẩm

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   9. Vàng tiêu trong sự kiện đạt lượng chi định nhận thưởng lễ bao tương ứng

 

Shop Kẹo

Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 25/05/2022 đến 30/05/2022


 SỰ KIỆN : HẠNG NẠP LIÊN SEVER ( Cánh mới đang đổi ) 

 

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian hoạt động , người chơi nạp Vàng sẽ chuyển thanh điểm

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Hạng nạp liên sever hiển thị top 20 người chơi cao điểm nhất

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Bảng xếp hạng và điểm mỗi 5p làm mới 1 lần ( cho đến 23:30 4/6/2022 ngừng làm mới ) thời gian phát thưởng : trước khi kết thúc event 10 phút

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Căn cứ vào xếp hạng cuối cùng và điểm nạp để xác nhận mức trả lễ thực tế ở hạng tương ứng , hệ thống phát phát thưởng trả lễ qua thư ( TRẢ LỄ VÀNG )

Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 25/05/2022 đến 30/05/2022


SỰ KIỆN : QUÀ VIP

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Cấp vip tương ứng sẽ được mua , mua bằng vàng hoặc lễ kim

 

Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 25/05/2022 đến 30/05/2022


https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Fanpage Naruto Tốc Chiến

           https://www.facebook.com/NarutoTocChien.MangaPlay/inbox/

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM BÀI VIẾT

CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code
Gift code