Tin Tức

Xin chào các Nhẫn Giả, chào mừng các Nhẫn Giả đến với sự kiện tuần này.

 

SỰ KIỆN: TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC

 

- Nội dung chi tiết:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Người chơi mỗi ngày nạp thẻ mốc tương ứng nhận thêm vàng trả lại. Liên tục nạp 5 ngày nhận thêm 50% vàng tặng thêm. Tất cả vàng tặng thêm sau 24h hoạt động kết thúc sẽ nhận thủ công. Chú ý: Chưa nạp liên tục đủ 5 ngày không thể nhận thêm 50%.

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTừ 16/04/2022 đến 20/04/2022


SỰ KIỆN: THẬP VĨ TẶNG QUÀ

 

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Hoạt động có 10 mục, cần tích lũy nạp thẻ để kích hoạt.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Tích lũy nạp thẻ đạt tiêu chuẩn sẽ kích hoạt thưởng miễn phí và quyền mua lễ bao

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Mỗi thưởng miễn phí kích hoạt xong chỉ nhận 1 lần.

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 16/04/2022 đến 20/04/2022


 SỰ KIỆN: TẶNG LỄ

 

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong event nạp 1 lần bất kỳ nhận lễ bao trị giá 1888 Vàng

 

 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Trong event nạp 1 lần đạt mốc nhất định nhận lễ bao tương ứng, chỉ được chọn 1 trong 4 loại mốc nhận thưởng, nhận lễ bao xong event kết thúc.

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 16/04/2022 đến 20/04/2022


 SỰ KIỆN: ĐẬP TRỨNG

 

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian sự kiện mỗi ngày có 1 búa miễn phí , dùng búa đập trứng , nhận thưởng đạo cụ trong trứng .

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Sau khi dùng xong búa miễn phí , tiêu vàng thay búa . 1 búa = 100 vàng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Lượng trứng đập là 9 tương ứng với 9 phần thưởng trong trứng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Người chơi dùng tinh năng làm mới , làm mới đập trứng và phần thưởng trong trứng 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif5. Tính năng làm mới chia làm 2 loại , làm mới miễn phí ( cần CD xong ) và tiêu phí làm mới  ( mổi lần 100v )

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 6. Người chơi dùng trực tiếp đập nhiều , 1 lần đập toan bộ trứng , mỗi lần tiêu 800 vàng 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 7. Trong quá  trinh đập trứng nhận Huy Chương , tập hợp đủ 6 Huy Chương mở kiêu chiến thưởng lớn , ở kiêu chiến thưởng lớn nhận lượng lớn kẹo

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 8. Trong quá trình đập trứng nhận kẹo , tiêu kẹo ở shop đổi vật phẩm

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 9. Vàng tiêu trong sự kiện đạt lượng chi định nhận thưởng lễ bao tương ứng

Shop Kẹo

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 16/04/2022 đến 20/04/2022

 


 SỰ KIỆN: HỘP BÁCH BIẾN

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Đổi hộp tự do , hộp ấn thạch khác nhau cho ra ấn thạch khác nhau ( không hạn chế lần mở hộp )

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Mỗi ngày mở hộp ấn thạch có thưởng ấn thạch thêm , cách ngày làm mới ( tính theo hộp đơn độc )

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Mở các loại hộp thưởng tích lũy bách biến ma hộp

 

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 16/04/2022 đến 20/04/2022


 SỰ KIỆN: MÈO TRẢ LỄ

 

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Mỗi ngày đăng nhập có thể nhận thưởng đăng nhập

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Mỗi ngày nạp đạt mốc Vàng tương ứng nhận lễ bao tương ứng , 0h làm mới

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Tích lũy nạp đạt 10000 vàng , nhận đại lễ tích lũy nạp

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Người chơi toan sever nạp đạt 500v ưu đãi 1% , ưu đãi nhiều nhất 80%

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 5. Mỗi ngày nạp đạt mức Vàng tương ứng , kích hoạt tư cách mua pet , 0h làm mới shop pet

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 6. Pet mỗi ngày làm mới , 0h reset

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 7. Shop đạo cụ giảm lớn nhất 80% , mỗi ngày làm mới đạo cụ hiếm ưu đãi lớn nhất 50%

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 16/04/2022 đến 20/04/2022


SỰ KIỆN: NHANH TAY LẸ MẮT

 

- Nội dung chi tiết :

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong event tiêu 1 vàng/ lễ kim nhận 1 điểm , đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua item giảm giá

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Note : Item lượng bán giới hạn , bán hết chấm dứt . Mỗi item hạn 1 lần mua / nhận. team ko thể dùng lễ kim mua

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 16/04/2022 đến 20/04/2022


SỰ KIỆN: NẠP MỖI NGÀY

- Nội dung chi tiết :

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian event , mỗi ngày nạp đạt lượng chỉ định , nhận miễn phí thưởng nạp mỗi ngày .

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Tham dự nạp còn nhận thưởng LB , số lượng có hạn , nạp trước nhận trước , lượng còn toàn SV bằng 0 sẽ ko thể nhận . Mỗi loại thưởng LB toàn sv hạn mua/ nhận 1 lần

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Thưởng nạp mỗi ngày và thưởng LB Toàn Sv mỗi ngày 0h làm mới nội dung thưởng , thưởng mỗi ngày đều hấp dẫn

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 16/04/2022 đến 20/04/2022

 

NGOÀI SỰ KIỆN Ở TRÊN RA NHÂN KỶ NIỆM SINH NHẬT 2 NĂM TỐC CHIẾN , BQL QUYẾT ĐỊNH MỞ LẠI SỰ KIỆN NẠP 1 ĐƯỢC 2 , HOÀN TRẢ 100% VÀNG QUA THƯ !

  

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifNguyên tắc : Cứ mỗi xu chuyển vào game thì bạn sẽ tính 1 điểm, bạn có thể dùng số điểm có đổi quà.

 

 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Vật phẩm có thể đổi 

- Lễ bao quả hoàn mỹ x700 ( 500.000 điểm ) - Giới hạn 1 lần

- Đá vương giả x 300 ( 500.000 điểm ) - Giới hạn 1 lần

- Ngọc thất lạc x 300 (500.000 điểm ) Giới hạn 1 lần 

- Tiềm năng hoàn cực phẩm x1555( 500.000 điểm ) Giới hạn 1 lần

- Mảnh chiến thần x20 (1.500.000 điểm) Giới hạn 4 lần ( Sever sinh nhật ko được đổi quà này )

- Cánh Tổ Tiên 15 ngày ( 1.000.000 điểm ) Giới hạn 1 lần

- Cánh Susano 15 ngày ( 1.000.000 điểm ) Giới hạn 1 lần

- Lực hoạt động : 1.000 ( 100.000 điểm )  Giới hạn 5 lần

- Phù tẩy luyện x50 ( 200.000 điểm ) Giới hạn 2 lần

- Phù thăng cấp huy chương x50 ( 200.000 điểm ) Giới hạn 2 lần

- Đá nâng cấp tộc văn x 200 ( 200.000 điểm ) Giới hạn 3 lần

- Đá thăng bậc trang bị x10 ( 200.000 điểm ) Giới hạn 3 lần

 

Ngoài ra sẽ có 1 số tướng cũ được đổi để ae có thể lấy về kích liên kết . Mỗi tướng sẽ = 500.000 điểm để đổi ( Giới hạn 3 lần đổi )
- Kakashi&Gai (Hàng Giữa)
- Hidan&Kakuzu (Hàng Giữa)
- Sasuke&Sakura (Hàng Sau)
- Shisui&Itachi (Hàng Sau)
- Hagoromo&Hamura (Hàng Sau)
- Nagato&Itachi (Hàng Đầu)
- Otsutsuki Kinshiki (Hàng Sau)
- Swimsuit Tsunade (Hàng Sau)
- Obito Bạch Zetsu (Hàng Đầu) 
- Momoshiki (Thức Tỉnh) (Hàng Sau)
- Tử Môn Gai (Hàng Giữa)
- Otsutsuki Indra (Hàng Đầu)
- Otsutsuki Ashura (Hàng Sau)
- Shadow Sasuke (Hàng Giữa)
- Naori Uchiha (Hàng Sau) 

 

 - Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 16/04/2022 đến 20/04/2022

 -Thời gian phát :

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTừ 21/4/2022 đến 23/4/2022


 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Fanpage Naruto Tốc Chiến

           https://www.facebook.com/NarutoTocChien.MangaPlay/inbox/

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM BÀI VIẾT

CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ

 

 

 

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code
Gift code