Tin Tức

Xin chào các Nhẫn Giả, xin mời các Nhẫn giả đến với sự kiện mới này

TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC

Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Liên Tục mỗi ngày sẽ nhận được thêm Vàng.

Sau khi kết thúc sự kiện nhận thủ công Vàng.


QUÀ VIP

Người chơi có thể dùng Vàng để mua các gói Lễ Bao tùy vào cấp VIP.

THẬP VĨ

Trong thời gian sự kiện người chơi Tiêu Phí Vàng hoặc Lễ Kim sẽ tích lũy điểm nhận trả lễ Lễ Kim và nhận quà theo mốc tiêu.


 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code
Gift code