Tin Tức

Hoạt động 1 : 

- Nội dung chi tiết:

 1. Mỗi con Mèo chỉ kích hoạt được 1 lần.

  2. Nạp thẻ 1 lần 200.000 Vàng có thể kích hoạt 3 con.

  3. Mèo chiêu tài mỗi ngày tặng 1 lần Vàng và đạo cụ.

  4. Mèo đã kích hoạt vẫn tồn tại cho đến khi nhận xong (Bảo đảm nhận được tất cả)

Lưu Ý : nạp 1 lần 200.000 vàng mới nhận cả 3 con mèo

 

Hoạt động 2 :

- Nội dung chi tiết:

Note :

 1.Thi đấu bắt đầu khi người chơi điểm số mình lớn hơn hay nhỏ hơn điểm của Tsunade, nhấn vào nút Lớn hoặc Nhỏ

 2. Người chơi thắng sẽ có liên thắng +1 cho lần thi đấu sau

 3. Người chơi thất bại sẽ dùng số lần dùng sai để giữ điểm liên thắng của mình, trừ số lần thi đấu và tiếp tục khiêu chiến, người chơi bỏ qua liên thắng sẽ trừ sạch số lần liên thắng

 4. Khi bỏ số lần liên thắng đã có bảo rương nhận thì nhận xong mới tiến hành lần thi đấu kế

 5. Người chơi đạt 100 liên thắng cần nhận tất cả bảo rương rồi mới khiêu chiến tiếp

 

Hoạt động 3 :

- Nội dung chi tiết:

  1. Tiêu hao 1 vàng/ lễ kim nhận 1 điểm tinh hồn

2. Mỗi lần sưu tập 1 vị thú , nhận lễ kim tương ứng ( gửi qua thư )

3. Mỗi ngày 24h sẽ xóa hết điểm số tinh hồn tích lũy

4. Tiêu hao 1 vàng/ lễ kim nhận tinh hồn , thu thập đủ điều kiện nhận rương quà qua thư

 

Hoạt động 4 :

- Nội dung chi tiết:

  1. Trong thời gian hoạt động, mỗi lễ bao Cấp VIP chỉ mua được một lần (có thể mua nhiều cái)

 2. Mua các lễ bao VIP khác nhau mỗi ngày nhận 1 lần, vào 0h sẽ cài lại

 3. Nhận đạo cụ tương ứng theo mỗi lần nhận

 4. Sau khi hoạt động kết thúc sẽ kéo dài thêm 5 ngày (Xin hãy nhận đúng lúc)

 

Hoạt động 5 :

- Nội dung chi tiết:

 1. Người chơi ở "Tầm Bảo vui vẻ" nạp vàng là nhận điểm

 2. Tỉ lệ đổi là 10 vàng = 1 điểm.

 3. Đào bảo lần tốn 100 điểm.

 4. Tốn 5000 điểm là mở hết, nhận tất cả rương.

 5. Nhận thưởng sẽ làm mới Tàng Bảo Đồ.

 6. Các bảo hạp nhận xong trực tiếp cho vào túi đồ.

 7. Mở bảo hạp nhận đạo cụ cao cấp.

 8. Hoạt động kết thúc xóa hết điểm, không bồi thường.

 

Hoạt động 6 :

 

- Nội dung chi tiết:

 1. Trong sự kiện này , việc tiêu thụ hàng ngày tích lũy đạt đến một mức nhất định phần thưởng bạn có thể nhận được các tệp tin , mỗi ngày tập tin chỉ nhận được 1 phần thưởng một lần , tiếp theo ngày thiết lập lại 00:00

Hoạt động 7 :

 

- Nội dung chi tiết:

1. 10 vàng = 1 điểm , mỗi ngày nhận thưởng 50 điểm vui vẻ

2. Tích lũy nạp thẻ nhận thưởng thêm điểm vui vẻ

3. Mở thưởng vui vẻ cần tiêu điểm vui vẻ

4. Thưởng nhận được trực tiếp vào túi

 

Hoạt động 8 :

 

- Nội dung chi tiết:

 1. Trong thời gian event nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giới hạn giảm giá: một số đạo cụ còn miễn phí nhận.

 2. Đạo cụ lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt. Mọi loại đạo cụ hạn lần mua/nhận 1 lần. Mua đạo cụ không thể dùng Lễ Kim.

 

Hoạt động 9 :

 

- Nội dung chi tiết:

 1. Trong thời gian event, mỗi ngày nạp đạt mức chỉ định, miễn phí nhận thưởng

 2. Phần thưởng miễn phí toàn Server hạn lượng, nạp trước nhận trước, sau khi số lượng toàn server còn 0, không thể nhận nữa

 3. Mỗi ngày 0h làm mới thưởng miễn phí và yêu cầu nạp

 4. Mỗi nhận thành công 1 lần thưởng miễn phí, sẽ tích lũy 1 lần tham dự cá nhân, lần tham dự cá nhân đạt yêu cầu chỉ định nhận thưởng lễ bao thêm

 

Hoạt động 10 :

 

- Nội dung chi tiết:

 1. Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày nạp đạt lượng chỉ định, nhận miễn phí thưởng nạp mỗi ngày.

 2. Tham dự nạp còn nhận thưởng lễ bao toàn server, số lượng có hạn, nạp trước nhận trước, lượng toàn server là 0 sẽ không thể nhận. Mỗi loại thưởng lễ bao toàn server hạn mua/nhận 1 lần.

 3. Thưởng nạp mỗi ngày và thưởng lễ bao toàn server mỗi ngày 0h làm mới nội dung thưởng , thưởng mỗi ngày đều hấp dẫn.

 

Hoạt động 11 :

 

- Nội dung chi tiết:

1. Trong thời gian hoạt động mỗi ngày tích lũy nạp đủ mốc tương ứng, mở 4 đại gia tộc, nhận thưởng Huyết kế tương ứng. 4 đại gia tộc gồm: Tộc Hyuga, Tộc Uzumaki, Tộc Uchiha, Tộc Senju.

2. Sau khi nạp đủ mốc tương ứng, nhận thưởng Tộc Otsutsuki, nếu chưa nhận thưởng, không thể tăng số lượng Huyết Kế.

3. Sau khi nhận thưởng 4 đại Gia Tộc, có thể mở bàn cờ tương ứng trong hoạt động Chakra, tham dự trò chơi.

4. Liên SV thu thập Huyết Kế đạt số lượng chỉ định, đồng thời nạp và nhận tùy ý 1 mốc thưởng Gia Tộc, sẽ nhận LB Tộc Otsutsuki .

5. Mỗi ngày nhận tối đa 4 loại, cách ngày 0h làm mới, Liên SV thu thập lượng "Huyết Kế" làm mới, trạng thái nhận đại LB Tộc Otsutsuki ở giữa làm mới.

6. Nếu trước 0h, Liên SV thu thập không đủ số lượng yêu cầu, toàn bộ người chơi hôm đó không thể nhận LB Tộc Otsutsuki, 0h làm mới toàn bộ trạng thái. 

7. Tham dự hoạt động Huyết Kế, sau khi nhận thưởng Gia Tộc, mở bàn cờ tương ứng. Nếu người chơi ở Huyết Kế tích lũy nạp thoải mốc thứ 1, 2 thưởng Gia Tộc và nhận thưởng, đồng thời mở 2 bàn cờ gia tộc thứ 1 và thứ 2 trong hoạt động Chakra.

8. Nếu chưa tham dự hoạt động Huyết Kế, có thể trực tiếp tiêu Vàng mở bàn cờ. Nếu người chơi trực tiếp bấm bàn cờ Tộc Hyuga, hiển thị tiêu 100 Vàng, sau khi mua thành công bàn cờ mở ra, nếu chưa mở bàn cờ Tộc Hyuga, hiển thị tiêu 100 vàng, sau khi mua thành công bàn cờ mở ra, nếu chưa mở bàn cờ Tộc Hyuga, trực tiếp bấm bàn cờ Tộc Uzumaki, sẽ hiển thị tiêu 300 Vàng (100 Vàng của bàn cờ Tộc Hyuga + 200 Vàng của bàn cờ Tộc Uzumaki), mua xong trực tiếp mở bàn cờ Tộc Hyuga và Tộc Uzumaki.

9. Người chơi cần tiêu lần miễn phí hoặc Vàng để bước đi. Lần miễn phí thông qua nạp nhận được, nếu không có lần miễn phí, trực tiếp tiêu 100 Vàng bước đi 1 bước (Lần miễn phí thông qua nạp nhận được, nạp 100 Vàng nhận 1 bước).

10. Sau khi mở bàn cờ Tộc Hyuga, có thể đi ở ô 1~10, ô thứ 10 là phần thưởng lớn của bàn cờ Tộc Hyuga, những ô khác sẽ cố định nhận thêm 1 điểm và ngẫu nhiên thưởng đạo cụ. Sau khi mở bàn cờ Tộc Uzumaki, có thể đi ở ô 1~20, (Đây chắc chắn đã mở bàn cờ Tộc Hyuga), ô thứ 10 là phần thưởng lớn của bàn cờ tộc Hyuga, ô thứ 20 là phần thưởng lớn của bàn cờ Tộc Uzumaki, những ô khác sẽ cố định nhận 1 điểm và ngẫu nhiên thưởng đạo cụ, cứ như thế tính.

11.  Sau khi mở hoạt động Chakra không thể làm mới, chỉ cần đạt đến ô thứ 40 điểm kết thúc cuối cùng sẽ tự động mở lượt thứ 2.

12. Điểm nhận được khi bước ô có thể tiêu để đổi đạo cụ trong Shop, sau khi event kết thúc sẽ xóa toàn bộ điểm, chú ý đổi.

 

Hoạt động 12 :

 

- Nội dung chi tiết:

1. Trong event , ở chợ đen có thể mua item giá trị và tướng 

2. Bấm làm mới để tahy đổi vật phẩm mua hiện tại , tỉ lệ ra trân phẩm 

3. Trong chợ đen , Vàng dùng để mua hoặc làm mới chuyển thành thích điểm ( 1 vàng = 1 điểm ) , đạt điều kiện tích điểm tương ứng nhận đại lễ 

 

Hoạt động 13 :

 

- Nội dung chi tiết:

1. Tích lũy nạp lượng vàng đạt yêu cầu kích hoạt Quay Số.

2. Sau khi kích hoạt Quay Số, Mỗi lần quay đều cần tiêu Vàng, sau khi kết thúc Quay Số, sẽ nhận Vàng trả

 

Hoạt động 14 :

- Nội dung chi tiết:

1. Người chơi mỗi ngày đăng nhập , nhận 1 cơ hội ký tên

2. Cơ hội ký tên mỗi ngày 0h làm mới , không tích lũy

3. Ký tên noel có ký bù, nếu người chơi bỏ lỡ ngày hôm đó chưa ký , theo tuần tự ký sót tiến hành ký bù ( Giá ký bù: 100 vàng )

4. Mỗi ngày nạp đạt mốc chỉ định nhận lb miễn phí , mỗi ngày giới hạn 1 lần , cách ngày 0h làm mới

5. Nạp đạt mốc chỉ định có thể mở quyền hạn mua lễ bao đặc giá . Lễ bao đặc giá số lượng giới hạn , cách 0h làm mới.


Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Fanpage Naruto Tốc Chiến

           https://www.facebook.com/NarutoTocChien.MangaPlay/inbox/

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM BÀI VIẾT

CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code