Tin Tức

Bài viết này sẽ giúp xác định được tốc độ lên trận của tướng (quyết định tướng nào sẽ đánh trước)

Trong game bên nào sẽ ra skill trước phụ thuộc vào 2 yếu tố:
1) Tốc độ của tướng.
2) Khả năng buff tốc của tướng trong team.

Để cụ thể ví dụ có 2 team như trong hình.
 

Dragon Slayer VS Boy325
'
Dragon Slayer
Tăng tốc: Indra 1.95 (1+95%), Ashura 1.96 (1+96% )
Giảm tốc: Sasuke 0.51  (1-0.49), Temari 0.5 (1-0.5)
Boy325
Tăng tốc: Ashura 1.96 (1+96% ) , Tobirama 2.0 (1+100%)
Giảm tốc: Orochimaru 0.48 (1-0.52), Temari 0.5 (1-0.5)

Giả sử tốc cao nhất bên Dragon Slayer là Temari: 6,5m
Giả sử tốc cao nhất bên Boy325 là Temari: 6,2 m

Vậy tốc độ lên trận được tính như sau:
Temari của Dragon Slayer: 6.5* 1.95 * 1.96 * 0.48 * 0.5=  5.96232 m
Temari của Boy325 được tính như sau: 6.2* 1.96 * 2.0 * 0.51 * 0.5  =6.19752 m
Như vậy Temari của Boy325 sẽ ra skill trước vì 6.19752  > 5.96232, mặc dù tốc của Boy325 nhỏ hơn của Dragon Slayer.

Qua bài viết trên chắc mọi người đã hiểu các xác định team nào đi trước dựa vào tốc và buff tốc của tướng. Mọi thắc mắc liên quan mọi người đặt câu hỏi ở dưới bài viết này nha.

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code